Gå til hovedindholdet

Årsager til dårligt indeklima

Et dårligt indeklima er næsten altid en kombination af flere forskellige årsager. De væsentligste årsager til dårligt indeklima er luftens kvalitet, temperatur og relative fugtighed.

Dårligt indeklima opleves individuelt

Kroppen er følsom over for et dårligt indeklima, og det kan vise sig på mange forskellige måder. Dårligt indeklima kan fx give problemer med hud og luftveje eller utilpashed i form af hovedpine og kvalme.

Mennesker reagerer ofte forskelligt på de samme påvirkninger, og oplevelsen af indeklimagener er derfor også individuel.

Tegn på dårligt indeklima

Hyppige problemer på grund af dårligt indeklima er:

  • Tørre, kløende eller irriterede øjne, næse eller svælg
  • Træthed eller sløvhed
  • Hovedpine
  • Skulder- og nakkeproblemer.

Symptomer kan have mange andre årsager end et dårligt indeklima. Hvis de skyldes indeklimaet, vil de typisk opstå efter kort tids ophold på arbejdspladsen, blive værre i løbet af en arbejdsdag og blive mildere eller forsvinde helt, når arbejdsdagen er slut, og medarbejderen har forladt arbejdspladsen.

De hyppigste årsager til dårligt indeklima

De væsentligste årsager til dårligt indeklima er luftens kvalitet, temperatur og relative fugtighed.

Dårlig luft

Dårlig luft giver dårligt indeklima og skyldes, at luften er ”forurenet” af en eller flere generende eller skadelige elementer. De mest almindelige er støv, forskellige gasser fra byggematerialer eller møbler samt parfume, udstødning fra trafikken eller os fra madlavning.

Temperatur

For høj temperatur er en af de mest almindelige årsager til et dårligt indeklima. En passende temperatur på indendørs arbejdspladser med stillesiddende eller let fysisk arbejde, som fx kontorer, skoler eller daginstitutioner, er 20-22 °C. Så er det komfortabelt at arbejde.

Luftfugtighed

Høj luftfugtighed på arbejdspladsen kan medvirke til problemer med indeklimaet. Fugt skaber gode betingelser for skimmelsvamp og andre mikroorganismer og bakterier. De kan vokse i fx fugtige gipsvægge, i træværk som vinduesrammer eller lister eller i fugtige tæpper eller andre tekstiler.

Tør luft kan dog også være et problem for indeklimaet. Er luften for tør, bliver slimhinderne udtørret, og det kan give træthed og ubehag, specielt hvis man arbejder ved en computerskærm. Er luften samtidig dårlig på grund af støv eller kemikalier, kan det forværre problemerne.

Sammenhæng mellem indeklima og psykisk arbejdsmiljø

Et generelt dårligt arbejdsmiljø kan desuden forværre reaktionerne på et dårligt indeklima. Personer, der arbejder i et ellers godt arbejdsmiljø, er ofte mere tolerante over for problemer med indeklimaet. Derfor kan man ikke se isoleret på indeklimaproblemer, men må se på arbejdsmiljøet i helhed.

Henter PDF