Gå til hovedindholdet

PCB på byggepladsen

Læs her, hvordan du forholder dig, hvis der er PCB-holdige materialer i byggeaffaldet på din arbejdsplads.

Hvad skal arbejdsgiveren gøre?

Der er stor sandsynlighed for at støde på PCB-holdige byggematerialer, hvis virksomheden arbejder med bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-77.

Derfor er det arbejdsgiverens pligt at undersøge, om der er PCB eller andre sundhedsskadelige stoffer i de berørte bygningsdele.

Arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at et byggemateriale godt kan give anledning til foranstaltninger efter arbejdsmiljøreglerne pga. indhold af PCB, selvom materialet kan klassificeres som ikke-farligt affald efter Miljøstyrelsens affaldsregler.

Hvis der skal arbejdes med PCB-holdige byggematerialer, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig plan for arbejdets udførelse. Planen skal beskrive, hvordan medarbejderne skal arbejde, så de ikke risikerer at blive udsat for PCB. I planen skal arbejdsgiveren normalt bl.a. fastlægge hvilke arbejdsmetoder, som begrænser støvudvikling mest muligt, der skal anvendes, og hvordan spredning af støv eller PCB-holdige dampe hindres, herunder fx ved hjælp af mekanisk ventilation.

Brug af sikkerhedsudstyr

Arbejdsgiveren skal endvidere sikre, at medarbejdere, der arbejder med PCB-holdige materialer, bruger særligt sikkerhedsudstyr, der beskytter mod skadelige påvirkninger. Hvis der udføres andet arbejde i nærheden af arbejde med PCB-holdige byggematerialer, kan det være nødvendigt, at der fx også etableres effektiv støvafskærmning o.l.

Hvis der er mistanke om, at der kan være PCB i de berørte bygningsdele, skal problemet medtages i virksomhedens arbejdspladsvurdering.

I stedet for PCB er der i nogle materialer anvendt klorerede paraffiner (KP), fx i fugematerialer. Ved indgreb i materialer med KP skal der overvejende iværksættes de samme foranstaltninger, som når der gøres indgreb i materialer med PCB. Dog kan man ved arbejde med mellem- og langkædede KP klare sig med filtrerende åndedrætsværn med P2-filter, støvafvisende overtræksdragt og handsker af handskemateriale, der beskytter mod klorparaffiner.

Hvad kan den enkelte medarbejder gøre?

Hvis du arbejder med renovering eller nedrivning af bygninger og får mistanke om, at der er PCB-holdigt materiale, skal du informere din arbejdsgiver, så forholdene kan blive undersøgt.

Du skal bruge særligt udstyr, der beskytter mod de skadelige påvirkninger, hvis du arbejder med PCB-holdige materialer.

Du kan kontakte Arbejdstilsynet, hvis din arbejdsgiver ikke reagerer, eller hvis I er uenige om spørgsmålet om PCB på din arbejdsplads. Arbejdstilsynet kan give påbud, hvis der er problemer med PCB.

Henter PDF