Gå til hovedindholdet

Hvad er årsagen, hvis luften føles tør?

Det er meget svært for mennesker at registrere tør luft. Det sker ofte, at man forveksler følelsen af fx høje temperaturer eller støv i luften med følelsen af tør luft.

Ved meget lav luftfugtighed kan slimhinderne tørre ud. Man taler om meget lav luftfugtighed, når der er ca. 20 pct. relativ fugtighed. 

Ved meget høj luftfugtighed kan det være svært at slippe af med varmen, og man kan få "saunafornemmelse". Man taler om meget høj luftfugtighed, når der er over ca. 60-70 pct. relativ fugtighed.

Arbejdstilsynet stiller begrænsede krav til luftens fugtighed. Kravene er normalt ikke svære at opfylde. I AT-vejledning nr. A.1. 2 om indeklima hedder det:

"Luftfugtigheden giver normalt ikke gener, hvis den relative fugtighed ligger inden for området 25-60 pct. Mikrosvampe og husstøvmider lever dog bedst ved høj fugtighed."

- Indeklima - AT-vejledning A.1.2

Hvorfor føles luften tør?

De nerver, der registrerer udtørrede slimhinder, reagerer også på høje temperaturer, støv og kemiske stoffer i luften. Reaktioner på høje temperaturer, støv eller kemiske stoffer i luften, forveksles derfor ofte med følelsen af tør luft.

Følelsen af udtørrede slimhinder kan i nogen grad afhjælpes, hvis man øger luftfugtigheden. Men øget luftfugtighed kan give andre problemer og er i nogle tilfælde en dyr løsning. Derfor bør man i stedet fjerne risikofaktorerne: Høje temperaturer, støv samt kemiske stoffer i luften.

Luftfugtigheden kan være meget lav, hvis:

  • Det er meget koldt udenfor.
  • Der er et stort luftskifte i lokalet uden, at der foregår fugtproduktion.

Hvis luftfugtigheden kun er lav i meget kolde perioder af året, kan det normalt ikke betale sig at gøre noget ved det.

Hvad er luftfugtighed?

Når man taler om luftfugtighed, bruger man oftest begrebet ”procent relativ fugtighed” (% rh - relative humidity). % rh angiver fugtigheden i pct. af det, som luften maksimalt kan indeholde ved en given temperatur.

Luftens maksimale fugtindhold varierer meget med temperaturen:

  • Ved -10 °C kan luften maksimalt indeholde ca. 1,5 g vandamp pr. kg tør luft.
  • Ved 0 °C kan luften maksimalt indeholde ca. 3,8 g vandamp pr. kg tør luft.
  • Ved 10 °C kan luften maksimalt indeholde ca. 7,7 g vandamp pr. kg tør luft.
  • Ved 22 °C kan luften maksimalt indeholde ca. 16,5 g vandamp pr. kg tør luft.

Et eksempel: Hvis man tager udeluft, der indeholder så meget vand, som den kan en koldt vinterdag ved -10 °C, og varmer den op til 22 °C, vil den relative luftfugtighed blive 100 x 1,5/16,5. Det svarer til ca. 9 pct. og er en meget lav luftfugtighed. Der er dog i forvejen en vis produktion af fugt i et arbejdslokale, så luftfugtigheden reelt bliver højere. Det skyldes bl.a. sved, fugtigt tøj og fx dampende kaffe.

Gode råd

  • Undersøg, om temperaturen er for høj. Hvis temperaturen er højere end 20-22 °C på arbejdspladser med stillesiddende arbejde og normale klima- og arbejdsforhold, bør man undersøge, om den kan sænkes.
  • Hvis der er meget støv i luften, bør rengøringen være mere grundig. Hvis der er materialer i rummet, som afgiver meget støv, bør man undersøge, om materialerne kan udskiftes eller forsegles.

De fugtmålere, man kan købe i almindelig handel, er ofte ikke helt nøjagtige.

Henter PDF