G� til hovedindholdet

Arbejde med risiko for udsættelse for asbeststøv

Reglerne om asbest i arbejdsmiljøet gælder for arbejde med asbestholdigt ma-teriale som f.eks. ved nedrivning, reparation og vedligeholdelse af ældre bygninger med asbestholdige materialer. Dette er asbestarbejde.

Asbestreglerne gælder dog også for andet arbejde end asbestarbejde. Dette andet arbejde er karakteriseret ved, at det ikke indebærer at arbejde med asbestholdigt materiale, men at der alligevel er risiko for udsættelse for asbeststøv. Det kan f.eks. være:

  • VVS- eller elektrikerarbejde i et område på en byggeplads, hvor det viser sig, at der er asbeststøv på grund af utilstrækkelig rengøring efter et tidligere asbestarbejde.
  • Tømreren, som skal udføre arbejde på et loftrum, hvor der forekommer f.eks. asbestforurenet isoleringsmateriale.
  • I forbindelse med håndtering af asbestholdigt affald, f.eks. på en genbrugsplads eller under transport, da der kan gå hul på den lukkede emballage.
  • Viceværten, som arbejder i et kælderrum, hvor der ligger drys fra asbestholdig rørisolering.
  • Arbejde med asbestforurenet jord.
  • Andet arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv.

Hvis ansatte under udførelse af deres arbejde er i risiko for udsættelse for asbeststøv, skal arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med asbestreglerne. Bl.a. gælder kravet om, at arbejdet skal udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for asbeststøv, ved denne type arbejde, og alle krav til beskyttelsesforanstaltninger gælder også.

Arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv, men hvor der ikke er tale om et asbestarbejde, skal ikke anmeldes til Arbejdstilsynet.

Henter PDF