Gå til hovedindholdet

Nedrivning, hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang

Ved nedrivning, hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdsområde afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et støvtæt telt eller lignende. Adgang til det afskærmede område skal ske gennem en luftsluse. Det afskærmede område skal have et undertryk, så spredning af støv til andre områder hindres, og den udsugede luft skal renses effektivt og føres til det fri.

Kravet om afskærmning af arbejdsområder, hvor der forekommer ”asbeststøv i væsentligt omfang”, har i lidt forskellig ordlyd eksisteret siden 1979, og der er derfor tale om en velkendt regel, som virksomheder, der udfører nedrivning, har skullet efterleve i mange år. Der er gennem tiden etableret en praksis i Arbejdstilsynet og branchen for, hvornår der ved nedrivning af asbest skal etableres støvtæt afskærmning med sluse og undertryk. Kravet gælder for nedrivning af såvel indvendigt som udvendigt anvendt asbest.

Ved nedrivning af indvendigt anvendt asbest vil der efter Arbejdstilsynets erfaring som regel skulle etableres støvtæt afskærmning med sluse og undertryk på grund af støvudviklingen. Det er således Arbejdstilsynets administrative praksis, at arbejdsområdet skal være afskærmet og med undertryk ved fx nedrivning af fliser opsat med asbestholdig fliseklæb, fjernelse af støbegulve, gulvspartel og teknisk isolering med asbest og bløde loftplader med asbest, som er sømmet op.

Ved nedrivning af udvendigt anvendt asbest kan arbejdet i mange tilfælde udføres på en så støvsvag måde, at der ikke forekommer asbeststøv i væsentligt omfang. Det kan fx være ved nedrivning af tage af asbestholdig cementskifer eller bølgeplader, når støvudviklingen begrænses ved befugtning. Hvis det ikke er muligt at udføre nedrivning af udvendigt anvendt asbest med støvsvage metoder og befugtning, skal der etableres støvtæt afskærmning med sluse og undertryk.

Hvis det er nødvendigt at anvende entreprenørmaskiner eller skærende værktøj for at fjerne taget, fx hvis der er lagt tagpap oven på et gammelt tag, er det Arbejdstilsynets administrative praksis, at arbejdsområdet skal være afskærmes fra omgivelserne og med undertryk.

Henter PDF