Gå til hovedindholdet

Sådan håndterer I kemikalier i arbejdsmiljøet

Få styr på kemien med en god forebyggelseskultur

At få styr på kemien starter med en god forebyggelseskultur, hvor alle på arbejdspladsen har de informationer de skal bruge, og ved hvad de skal gøre. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet på virksomheden er sikkert og sundt, men det er vigtigt for en god forebyggelseskultur, at alle tager et fælles ansvar.

Håndteringen af farlige stoffer og materialer skal være en del af det systematiske arbejdsmiljøarbejde med bl.a. udarbejdelse af opdatering af den, kemiske risikovurdering og i form af bl.a. oplæring, instruktion og tilsyn.

Nogle kemiske stoffer og materialer kan skade luftvejene, give kræft, skade evnen til at få sunde børn, eller de kan give allergi, hvis man bliver udsat for dem på arbejdet. Sygdommene viser sig typisk først efter mange år. Det er derfor vigtigt at forebygge disse skader ved at erstatte de farlige stoffer og materialer med ufarlige eller mindre farlige, hvis det er muligt. Hvis man ikke kan undgå at bruge farlig kemi, er det vigtigt, at beskytte medarbejderne mod at blive udsat for de farlige stoffer og materialer i arbejdsmiljøet.

Førstehjælp og førstehjælpsudstyr ved arbejde med stoffer og materialer

Arbejdsmiljødrøftelse

Både på store og små virksomheder kan det være relevant at bruge den årlige arbejdsmiljødrøftelse til løbende at vurdere, om I har tilstrækkelig viden i arbejdet med kemiske stoffer og materialer, og hvad I skal gøre for at indhente den viden, I eventuelt mangler.

Krav til kemisk risikovurdering

Henter PDF