Gå til hovedindholdet

El-biler (Electric Vehicle - EV)

El- og hybridbiler indeholder nye komponenter, der udgør en potentiel sikkerhedsrisiko, som ikke er til stede i traditionelle biler. Er du som mekaniker ikke uddannet til at arbejde med elektriske drivsystemer, skal du være bevidst om, hvor de forskellige risici findes.

En el-bil er kendetegnet ved at have en elektrisk drivlinje, som består af en el-motor og et højvoltsbatteri. Hybridbiler har både el-motor og traditionel motor. Batterispændingen på el-biler er normalt mellem 400 – 800 V DC.

Den høje spænding udgør en potentiel sikkerhedsrisiko. Ved arbejde med el-biler er det vigtigt, at der for hver enkelt opgave arbejdes efter fabrikantens anvisninger, samt at der udarbejdes en risikovurdering og en handlingsplan til brug ved ulykkestilfælde. Det er dit ansvar som arbejdsgiver, at arbejdet tilrettelægges, så det kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

En el-bil der fungerer og blot skal serviceres, kræver det normalt kun nogle få forholdsregler i forhold til sikkerheden. Har bilen funktionsfejl eller trafikskade, kan det være nødvendigt med særlige forholdsregler og sagkyndige folk.

Henter PDF