Gå til hovedindholdet

Leverandørernes anvisninger om sikkerhed er vigtige

Som arbejdsgiver har I pligt til at vide, hvordan medarbejderne sikkert kan bruge de produkter, I køber eller lejer – fx maskiner, tekniske hjælpemidler, byggeelementer, kemiprodukter og personlige værnemidler.

Hvilken type støv, kan støvsugeren fjerne? Hvordan skal rullestilladset monteres? Hvad vejer vinduet? Fabrikanternes anvisninger om sikker brug af deres produkter er ofte afgørende, når I skal planlægge arbejdet forsvarligt og sikre en grundig instruktion af jeres ansatte.

Derfor skal I sætte jer nøje ind i, hvordan produkterne bruges forsvarligt, og ikke nøjes med oplysninger om de tekniske egenskaber, når I køber kemiprodukter, personlige værnemidler eller fx præfabrikerede byggekomponenter, samt køber eller lejer maskiner og tekniske hjælpemidler. Manglende viden kan føre til både ulykker og nedslidning, viser Arbejdstilsynets erfaringer.

Til arbejdsgiveren: Hvilke oplysninger bør I have?

I bør både efterspørge fabrikantens anvisninger om sikker brug af deres produkter og god vejledning fra sælgeren eller udlejeren. Det er naturligvis forskelligt, hvilke oplysninger I skal have afhængigt af, hvilket produkt I vil købe eller leje. Fx:

  • Rullestilladser: information om sikker montage og brug af rullestilladserne i forhold til sikring mod nedstyrtning
  • Støvsugere: oplysninger om, hvilke typer støv (støvklasse) støvsugeren er egnet til at fjerne
  • Vinduer: oplysninger om vægten på vinduerne og hvordan vinduerne håndteres er vigtige, så I kan planlægge om der er behov for tekniske hjælpemidler
  • Kemiprodukter: efterspørg fabrikantens sikkerhedsdatablad
  • Personlige værnemidler (PPE): vejledning om, hvad de personlige værnemidler er egnet til. Fx skal sikkerhedshandsker og åndedrætsværn være egnet til det, de skal beskytte imod
  • Faldsikringsudstyr (PPE): oplysninger om, hvad faldsikringsudstyret er egnet til, hvordan det bruges forsvarligt, og hvad der kræves af frihøjde under arbejdsstedet, hvor der kan ske fald i udstyret

Branchevejledninger

Vi anbefaler, at I bruger de relevante branchevejledninger, der er udarbejdet i forhold til de forskellige tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler mv.

Læs mere hos Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg

Til de ansatte

Du bør bede din mester eller arbejdsleder om at få de vigtigste oplysninger, så du kan udføre dit arbejde forsvarligt.

Regler for arbejdsgiverne

Som arbejdsgiver er I forpligtet til at få de nødvendige oplysninger fra leverandørerne i forhold til de konkrete produkter, som I anvender i virksomheden. Der er også krav om, at I bruger oplysningerne som grundlag for at instruere de ansatte og planlægge de konkrete arbejdsopgaver, så de kan udføres sikkert. Husk at de ansatte skal have adgang til brugsanvisningerne, hvor de udfører deres arbejde.

Henter PDF