Gå til hovedindholdet

CE-mærkede maskiner

Lovgivningen stiller en række krav til tekniske hjælpemidler fx CE-mærkede maskiner, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser.

Der er en række krav til tekniske hjælpemidler. Det kan fx være maskiner, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer, transportredskaber, der er omfattet CE-mærkning.

Maskiner der er taget i brug efter 1995 er omfattet af Maskindirektivet, herunder kravet om CE-mærkning. Maskinen må ikke tages i brug uden at være CE-mærket.
En CE mærket maskine skal have en brugsanvisning på dansk.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med maskiner til eget brug.

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med markedsovervågning af alle øvrige maskiner, der markedsføres i Danmark.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om regler for maskiner

Hvad er maskiner til eget brug?

Maskiner til eget brug skal CE-mærkes efter Maskindirektivet. Eksempel på maskiner til eget brug kan være når man selv sammensætter og bygger en maskine. I samme kategori er når man skal tage en delmaskine i anvendelse. Det kan være en robot der skal have monteret et værktøj. Robotten skal have en samlet CE-mærkning incl. værktøjet.

Henter PDF