Gå til hovedindholdet

Ombygning, flytning og reparation af trykbærende udstyr

En ombygning, flytning og reparation skal udføres så udstyret efter indgrebet er mindst lige så sikker som inden indgrebet.

Ombygning, flytning og reparation (herefter ændring) af trykbærende anlæg skal udføres under hensyn til anlæggets oprindelige konstruktion samt kravene i trykudstyrsdirektivet (PED), såfremt anlægget er omfattet af PED..

Inden ændringen igangsættes er det en god ide, at I udarbejder en risikovurdering, så I kan identificere om ændringen er ”væsentlig”. En væsentlig ændring er en ændring, der åbner/tilfører en fare (risiko), som ikke umiddelbart lukkes igen. Fx åbnes en fare når en sikkerhedsbærende del fjernes, men den lukkes igen, hvis den erstattes med en identisk del. Fx skal enhver form for svejsning, termisk skæring m.v. betragtes som en væsentlig ændring.

Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr - AT-vejledning B.4.6

Efter ombygning eller væsentlig reparation skal dampkedlen inden den tages i brug igen:

  • verificeres af et prøvningsorgan og
  • opstillingsgodkendes af et akkrediteret inspektionsorgan (se ovenfor)

Verifikationen skal sikre at udstyret efterfølgende opfylder relevante krav i trykudstyrsdirektivet (PED) samt kravene i bekendtgørelse om ’Indretning af tekniske hjælpemidler’.

I forbindelse med verifikationen skal:

  • den tekniske dokumentation undersøges (herunder at der findes en let forståelig driftsinstruktion)
  • de anvendte materialer vurderes
  • metoderne til endelig sammenføjning (svejsning m.v.) godkendes, eller det skal kontrolleres, at disse er blevet godkendt tidligere
  • det kontrolleres, at personer, som udfører de endelige sammenføjninger eller NDT undersøgelser, har de fornødne kvalifikationer til at udføre arbejdet
  • der foretages en afsluttende verifikation af udstyret.

Hvis bestemmelserne er opfyldt, udsteder prøvningsorganet en verifikationsattest med sporbarhed til udstyret, og udstyret stemples med prøvningsorganets bomærke og årstallet for verifikationen.

Udstyret må ikke CE mærkes efter verifikationen.

Henter PDF