Gå til hovedindholdet

Lav retningslinjer/en politik om krænkende handlinger

Retningslinjer er en ud af flere metoder, som virksomheder kan bruge til at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane). Det er både relevant for små og store virksomheder at udarbejde retningslinjer. I større virksomheder kan det være en god idé at skrive retningslinjerne ind i en politik om krænkende handlinger.

For at retningslinjerne bliver en effektiv metode til at forebygge krænkende handlinger fra kollegaer og ledere er det bl.a. vigtigt at:

  • Der er en klar fælles forståelse i organisationen af, hvilken adfærd der er uacceptabel.
  • Det klart kommunikeres, at alle hændelser tages seriøst, samt hvilke sanktioner krænkende handlinger kan medføre
  • Alle på arbejdspladsen (også nyansatte, studerende og vikarer) kender retningslinjerne og ved, hvad de skal gøre, hvis de mener, der foregår krænkende handlinger, herunder hvem de skal gå til, og hvad den videre proces er.
  • Retningslinjerne giver anledning til at tage uformelle drøftelser om krænkende handlinger flere forskellige steder i organisationen, eksempelvis blandt ledere, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter.

Selve processen med at formulere retningslinjerne kan være en hjælp til at udbrede viden, afklare roller og tale om krænkende handlinger. Det er vigtigt, at både ledelse og medarbejdere er inddraget i processen.

Det er en god idé at evaluere og revidere retningslinjerne hvert eller hvert andet år, fx sammen med en APV af det psykiske arbejdsmiljø.

Indhold i retningslinjerne

Du kan i nedenstående guide finde gode råd til, hvad retningslinjerne kan indeholde. Guiden har fokus på seksuel chikane, men den kan også bruges i forhold til andre krænkende handlinger.

Læs guide til at skabe en politik til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane:

Guide til at skabe en politik til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane - pdf

Henter PDF