Gå til hovedindholdet

Kampagne: Tag pulsen

Tag pulsen

Tag pulsen

Vil du finde ud af, om der forekommer uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på din arbejdsplads? Alle mennesker er forskellige og har forskellige grænser for, hvad der er seksuelt krænkende. Derfor er det vigtigt at tage pulsen på arbejdspladsen og undersøge, om ledere eller medarbejdere oplever det, og om der er noget i kulturen, som I skal arbejde med.

Sådan tager du pulsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udarbejdet et spørgeskema, der har til formål at måle uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane på arbejdspladsen.

Forskning viser, at opdagelsen af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane afhænger af, hvordan man spørger ind til det. Spørgeskemaet er derfor udviklet, så det giver et detaljeret og nuanceret billede af situationen på arbejdspladsen.

Undersøgelsen skal være anonym, så den kan give et retvisende billede af, om der er et problem på arbejdspladsen. Den kan dermed fungere som et vigtigt led i en indsats om at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane.

For at sikre medarbejdernes anonymitet, anbefales det, at I kun benytter jer af spørgeundersøgelsen, hvis I er mindst 50 personer på arbejdspladsen.

Spørgeskemaet tager mellem 5-10 minutter at gennemføre.

Vær opmærksom på, at der i nogle brancher er indgået partsaftale, som indebærer, at man kan få hjælp til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen. Eksempelvis kan, virksomheder omfattet af industriens overenskomster, hente hjælp til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse hos DI og CO-industris samarbejdsorgan TekSam. Ligesom som virksomheder indenfor handelsbranchen, kan anmode om bistand ved HAST-konsulenterne fra handelskartellet eller Dansk Erhverv.

Hent spørgeskemaet her

Få inspiration til, hvordan du gennemfører undersøgelsen i vejledningen til spørgeskemaet

Vejledning - baggrunden for spørgeskemaet - pdf

Arbejdsplads med færre end 100 medarbejdere

Spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane - arbejdsplads med færre end 100 medarbejdere - pdf

Arbejdsplads med flere end 100 medarbejder

Spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane - arbejdsplads med flere end 100 medarbejdere - pdf

Sådan udsender du spørgeskemaet

Start med at drøfte med arbejdsmiljøorganisation, tillidsvalgte eller andre relevante parter, hvordan I ønsker at udsende spørgeskemaet. Her kan det også være en god ide at overveje, om der er brug for en samarbejdspartner til håndtering af resultaterne og for at understøtte anonymitet.

Elektronisk udsendelse

I kan vælge at bruge et elektronisk system til at udsende spørgeskemaet. Det anbefales, at I benytter jer af et system, som I på jeres arbejdsplads allerede har adgang til.

Hvis I ikke har et system, findes der forskellige alternativer på internettet til udsendelse af online spørgeskemaundersøgelser. Hvis I udfører undersøgelsen selv, er det vigtigt at være opmærksom på, at anonymiteten opretholdes

Print spørgeskemaet

Er du på en arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere kun i begrænset omfang benytter sig af e-mails i hverdagen, kan spørgeskemaet printes og udleveres fysisk. Ved indsamling af resultaterne skal du være opmærksom på, at undersøgelsen forbliver anonym, og at deltagerne ikke opgiver personlige oplysninger.

Sådan kommer I videre

Uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane er alvorligt. Afhængigt af hvad resultaterne fra undersøgelsen viser, kan der være behov for forskellige indsatser på jeres arbejdsplads.

Resultaterne kan give anledning til at tage en snak om grænser, god adfærd og omgangstone på arbejdspladsen. Til dette kan I lade jer inspirere af forskellige ledelsesværktøjer, guides og dialogværktøjer under ’Hvor går grænsen’.

Hvor går grænsen

Tre dialogkort til Hvor går grænsen

Henter PDF