Gå til hovedindholdet

Sådan forebygges stress

Som arbejdsgiver har du pligt til at forebygge langvarig stress på arbejdspladsen. Men alle på arbejdspladsen kan spille en rolle i det forebyggende arbejde.

Det kræver en fælles indsats

At forebygge stress kræver en vedvarende, fælles indsats fra både ledelse og medarbejdere på jeres arbejdsplads. Det kan bl.a. ske gennem jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Det er afgørende, at I har et godt samarbejde og en løbende dialog om de konkrete forhold i arbejdet, der kan være årsag til stress. Hvad man konkret kan gøre for at forebygge stress, varierer fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed. Helt ned på afdelings- og gruppeniveau kan udfordringerne og løsningerne være forskellige.

Læs om hvad stress er, fx hvad forskellen er på kortvarigt og langvarigt stress.

Om stress

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Ifølge arbejdsmiljøloven har du som arbejdsgiver det overordnede ansvar for, at arbejdspladsen har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det indebærer blandt andet, at du skal sørge for, at ingen medarbejdere risikerer at få forringet deres helbred på grund af påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, der kan øge risikoen for stress. Påvirkninger kan fx være:

Stor arbejdsmængde og tidspres

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Vold og trusler

Læs mere om påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, der kan øge risikoen for stress.

Arbejdsrelateret stress

Selvom du som arbejdsgiver ikke altid vil kunne undgå påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, er du forpligtet til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for dine medarbejdere.

Her er nogle vigtige tiltag, du kan iværksætte i samarbejde med dine medarbejdere for at forebygge stress:

Gode råd:

 • Skab rammerne for et trygt arbejdsklima, hvor det ikke får negative konsekvenser for medarbejderne at tale om det, der stresser dem.
 • Sørg for, at der er klare arbejdsgange, så det er tydeligt, hvem der laver hvad. Det styrker samarbejdet om opgaverne og skaber mening i arbejdet.
 • Tal jævnligt med dine medarbejdere om, hvilke arbejdsopgaver de skal løse. Fortæl også om dine forventninger, og hvad de skal prioritere, når der er travlt. Måske er der opgaver, der kan vente?
 • Inddrag også dine medarbejdere i fordeling af arbejdsopgaver og i planlægning af deres arbejdstider, fx i forbindelse med vagter og hjemmearbejde.
 • Sørg for, at dine medarbejdere har mulighed for at påvirke fx arbejdsmetoder og arbejdsmængde, rækkefølgen af deres opgaver og tempoet i deres opgaveløsning.
 • Giv anerkendende feedback, når medarbejderne løser opgaverne tilfredsstillende.
 • Vær løbende i dialog med dine medarbejdere, så du kender den enkeltes forudsætninger, behov og forventninger.

Det kan du gøre som medarbejder

Din arbejdsgiver har pligt til at forebygge langvarigt stress på arbejdspladsen. Her er nogle gode råd til, hvad du og dine kollegaer kan gøre for at være med til at forebygge stress.

Gode råd:

 • Tal løbende sammen om, hvad I har af udfordringer, hvad der belaster jer i hverdagen, og hvad I kan gøre for at støtte hinanden.
 • Sørg for at holde en god omgangstone – også i pressede situationer.
 • Tag godt imod nye kollegaer.
 • Hold øje med, om der er balance mellem kravene i arbejdet og jeres ressourcer. Ressourcer kan fx være kompetencer, social støtte fra jeres kollegaer og ledelse, tekniske hjælpemidler og indflydelse på jeres arbejde.
 • Vær opmærksom på symptomer på stress hos dig selv og andre – det kan fx være søvnmangel, tristhed, irritabilitet eller hjertebanken. Særligt, hvis det står på i længere tid.
 • Sig til, hvis du eller dine kollegaer har problemer med stress. Du kan fx tale med din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant.

Henter PDF