Gå til hovedindholdet

Forebyg problemer med uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge, at uklare krav og modstridende krav i arbejdet får konsekvenser for dine medarbejderes helbred. Men alle på arbejdspladsen kan spille en rolle i det forebyggende arbejde.

Det kræver en fælles indsats

At forebygge stress som følge af uklare krav og modstridende krav kræver en vedvarende, fælles indsats fra både ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. Det kan bl.a. ske gennem jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO). Det er afgørende, at I har et godt samarbejde og en tæt dialog om de problemer, der kan være med uklare krav og modstridende krav på jeres arbejdsplads. Hvad er fx årsagerne til problemerne, og hvordan kan I bedst løse dem? Det har derfor også stor betydning, at dialogen er tryg, så medarbejderne har mulighed for at gøre opmærksom på deres udfordringer i arbejdet.

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Du skal forebygge problemer med uklare krav og modstridende krav i arbejdet. Det kan du gøre ved at sikre, at de krav, som du stiller til medarbejderne, er tydelige og forenelige, hvis det er muligt, og hvis det er en god idé. Det er nemlig ikke alle uklare krav og modstridende krav, som det er muligt at undgå, ligesom det heller ikke altid er hensigtsmæssigt eller ønskeligt at undgå dem.

Med den rette forebyggelse kan uklare krav og modstridende krav være både udviklende og motiverende for medarbejderne. Det uklare og dilemmafyldte kan være netop det, der giver medarbejderne mulighed for at udfolde sig, bruge deres kreativitet og have indflydelse på, hvordan de udfører arbejdet. Ikke alt i arbejdet skal være klart og uden dilemmaer. 

Når der er uklare krav og modstridende krav i arbejdet, skal du sikre, at medarbejderne har mulighed for at håndtere de uklare krav og modstridende krav uden at blive syge eller komme til skade.

Her er 3 vigtige tiltag, du kan iværksætte i samarbejde med dine medarbejdere for at forebygge problemer med uklare krav og modstridende krav:

 1. Afklar løbende med dine medarbejdere, hvilke krav og ønsker der er til deres arbejde, og hvilke opgaver de skal prioritere.
 2. Afstem også forventninger med borgere/kunder, så ledelse, medarbejdere og borgere/kunder alle har de samme forventninger til medarbejdernes arbejde.
 3. Sørg for, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og den nødvendige støtte og indflydelse til at håndtere det uklare og dilemmafyldte.

Det kan du gøre som medarbejder

Din arbejdsgiver skal sikre, at du har et godt psykisk arbejdsmiljø. Her er 3 gode råd til, hvad du kan gøre for at bidrage til, at uklare og modstridende krav ikke bliver et problem for dig og dine kollegaer.

 1. Hold øje med, om du har mulighed for at håndtere de krav i dit arbejde, der ikke er tydelige, eller som er uforenelige. I de to bokse herunder kan du se eksempler på, hvilke tegn der kan være på, at der er problemer med uklare krav og modstridende krav i arbejdet. Tegnene kan have konsekvenser både for arbejdet og for dig som medarbejder.
 2. Spørg og lyt til, hvordan dine kollegaer har det med deres arbejde. Er der fx nogen, der er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver, eller som bruger meget tid på at drøfte, hvordan de skal udføre arbejdet?
 3. Sig til, hvis du og/eller dine kollegaer har problemer med uklare krav og modstridende krav i arbejdet. Du kan fx tale med din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan I kan få hjælp til at afklare, forventningsafstemme eller prioritere jeres opgaver. Din arbejdsgiver har pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress.

Tegn på problemer med uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet kan have konsekvenser for arbejdet, men også for den enkelte medarbejder. Nedenfor kan I se eksempler på, hvilke forhold i arbejdet og hos den enkelte medarbejder der kan være tegn på, at I har problemer med uklare krav og modstridende krav.

Mulige konsekvenser for arbejdet:

 • Der er konflikter eller samarbejdsproblemer internt i virksomheden eller kritik af medarbejdernes arbejde fra ledelse eller kollegaer.
 • Der sker fejl i arbejdet.
 • Der er manglende tillid mellem ledelse og medarbejdere eller mellem medarbejderne indbyrdes.
 • Der er konflikter med borgere/kunder eller kritik og klager over det udførte arbejde fra borgere/kunder.
 • Der er medarbejdere, som arbejder i højt tempo, uden pauser eller i mange timer.
 • Der er medarbejdere, som bruger store mængder mental energi på at spekulere over og drøfte med hinanden, hvordan de skal udføre arbejdet.
 • Der er vigtige opgaver, som ikke bliver udført, eller vigtige frister, som ikke bliver overholdt.
 • Det fastsatte service- eller kvalitetsniveau bliver ikke overholdt.
 • Der er højt sygefravær eller høj personaleomsætning.

Mulige konsekvenser for berørte medarbejdere:

 • Oplevelse af faglig utilstrækkelighed eller magtesløshed.
 • Utryghed eller frygt.
 • Mental eller fysisk udmattelse.
 • Koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer.
 • Nedsat humør og øget irritabilitet.
 • Tendens til at isolere sig socialt.
 • Svært ved at slippe tanker om arbejdet uden for arbejdstid.
 • Søvnproblemer.
 • Langvarig stress.
 • Angst og depression.

Få mere viden og konkrete eksempler på forebyggelse

Henter PDF