Gå til hovedindholdet

Om uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet handler om, at der er medarbejdere, der har krav i arbejdet, som ikke er tydelige, eller som er uforenelige. Det kan fx vise sig ved, at medarbejderne er i tvivl om, hvordan de skal udføre deres arbejde, eller hvordan de skal prioritere opgaverne.

Krav, som ikke er tydelige, eller som er uforenelige, kan fx dreje sig om krav til arbejdsopgaver, kvalitetsniveau, arbejdsfunktion, ansvarsområder, arbejdsmetoder, arbejdsgange, rollefordeling, tidsforbrug, arbejdstempo eller arbejdstid. Det er således mange forhold i arbejdet, der kan være uklare eller modstridende.

Uklare krav kan fx vise sig ved, at medarbejdere er i tvivl om, hvordan de skal løse deres opgaver, hvad der forventes af dem, eller hvornår de har udført deres arbejde godt nok. Det kan også komme til udtryk i relation til deres ansvarsområder, hvor de kan være i tvivl om, hvem der gør hvad.

Modstridende krav i arbejdet kan vise sig ved, at det ikke er muligt for medarbejderne at indfri alle krav og forventninger inden for de rammer, der er for arbejdet. Det kan fx være, når ledelse, borgere/kunder eller samarbejdspartnere har forskellige ønsker til, hvordan en opgave skal løses. I sådanne situationer kan medarbejderne blive i tvivl om, hvilke ønsker de skal lægge mest vægt på, og hvordan de skal prioritere deres opgaver.

Uklare krav og modstridende krav kan handle om forhold i arbejdet, der kan tydeliggøres, men ikke er blevet det. Men de kan også skyldes selve arbejdets karakter. I forhold til uklare krav kan det fx være arbejde, hvor opgaverne ændrer sig fra dag til dag, eller hvor krav og forventninger er komplekse. Det kan også være arbejde, hvor der udvikles nye produkter eller processer. I forhold til modstridende krav kan det være arbejde, hvor de ansatte skal tage hensyn til forskellige personers interesser og forventninger, fx ledelse, kollegaer, borgere/kunder, pårørende og samarbejdspartnere.

Konsekvenser for medarbejdernes helbred

Med den rette forebyggelse kan uklare krav og modstridende krav være både udviklende og motiverende for medarbejderne. Det uklare og dilemmafyldte kan være netop det, der giver medarbejderne mulighed for at udfolde sig, bruge deres kreativitet og have indflydelse på, hvordan de udfører arbejdet. Ikke alt i arbejdet skal være klart og uden dilemmaer. 

Er forebyggelsen til gengæld utilstrækkelig, kan uklare krav og modstridende krav have alvorlige konsekvenser for medarbejderens helbred. Det gælder især, hvis det står på i en længere periode, og hvis medarbejderne mangler indflydelse på deres arbejde eller støtte i arbejdet fra ledelse og kollegaer.

Uklare krav og modstridende krav kan fx øge risikoen for søvnproblemer, koncentrationsbesvær, langvarig stress, angst, depression og hjertekarsygdomme.

Uklare krav og modstridende krav kan også øge risikoen for arbejdsulykker, fx vold fra borgere/kunder.

Uklare krav og modstridende krav kan forekomme i alle virksomheder og i alle brancher.

Uklare krav og modstridende krav - AT-vejledning 4.11.1

 

Henter PDF