Gå til hovedindholdet

Regler om uklare krav og modstridende krav i arbejdet

AT-vejledninger og bekendtgørelser om arbejdsmiljøproblemer i relation til uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

De vigtigste vejledninger om uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet - AT-vejledning 4.11.1

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til uklare krav og modstridende krav i arbejdet, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Der er fokus på, hvornår og hvordan man skal afdække uklare krav og modstridende krav, og hvilke forebyggende tiltag der kan være relevante.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Vejledningen beskriver metoder, som arbejdsmiljøorganisationen kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. 

De vigtigste bekendtgørelser om uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

Arbejdsmiljø - Lov 2062 - 2021 - med senere ændringer

Henter PDF