G� til hovedindholdet

Vurdér risikoen for medarbejdernes helbred ved uklare og modstridende krav i arbejdet

Hvis der er uklare krav eller modstridende krav på jeres arbejdsplads, skal du som arbejdsgiver vurdere, om du effektivt har forebygget risikoen for dine medarbejderes helbred.

For at vurdere, om du som arbejdsgiver effektivt har forebygget risikoen for dine medarbejderes helbred, skal du vurdere, om de forebyggende tiltag er tilstrækkelige til at sikre, at medarbejderne kan håndtere de uklare krav eller modstridende krav uden at blive syge. Du skal også vurdere, om risikoen for arbejdsulykker pga. uklare krav eller modstridende krav er effektivt forebygget. Det vil altid være en konkret vurdering, om risikoen for medarbejdernes helbred er effektivt forebygget. Der er tale om en helhedsvurdering, hvor du bl.a. skal tage de forhold med i betragtning, som er nævnt nedenfor.

Vurdér om der er balance

Helt overordnet skal du vurdere, om der er balance mellem forekomsten af uklare krav og modstridende krav på den ene side og jeres forebyggelse. Forestil dig en vægt, hvor den ene skål indeholder forekomsten af uklare krav og modstridende krav, og den anden indeholder jeres forebyggelse. Når de to skåle er i balance, er der ingen risiko for medarbejdernes helbred. Hvis skålen med uklare krav og modstridende krav derimod er tippet, skal der igangsættes forebyggende tiltag, der kan genskabe balancen.

balance

Forekomsten handler både om omfanget og karakteren af uklare krav og modstridende krav. Omfanget handler om, hvor meget uklare krav og modstridende krav fylder for den enkelte medarbejder i det daglige arbejde, og hvor længe det har stået på. Karakteren af uklare krav og modstridende krav handler om, hvor stor betydning de uklare krav eller modstridende krav har for det daglige arbejde, bl.a. hvordan de påvirker medarbejdernes muligheder for at udføre arbejdet. Det handler også om, hvor alvorlige konsekvenser det kan have, hvis medarbejderne træffer forkerte beslutninger eller begår fejl i arbejdet på grund af de uklare krav eller modstridende krav.

Jeres forebyggelse handler om, hvad I konkret har gjort for at forebygge risikoen for medarbejdernes helbred og dermed sikre balance mellem forekomst og forebyggelse. Det handler bl.a. om, hvordan I planlægger og tilrettelægger arbejdet, hvordan jeres medarbejdere er oplært og instrueret i arbejdet, og hvilke muligheder de har for støtte og indflydelse i arbejdet.

Forebyggelsen skal sikre, at uklare krav og modstridende krav ikke forringer medarbejdernes helbred, og dermed at skålen med uklare krav og modstridende krav tipper. Forebyggelsen skal derfor også matche den karakter, som de uklare krav og modstridende krav har. Hvis der fx er modstridende ønsker til medarbejdernes opgaveløsning fra ledelsen og eksterne interessenter, vil det være centralt for at sikre balancen, at der er enighed om, hvordan de forskellige ønsker prioriteres. Det vil også være centralt, at prioriteringen er kommunikeret både internt på arbejdspladsen og til de eksterne interessenter.

Du skal også vurdere, om der er andre påvirkninger i arbejdsmiljøet, som kan forværre risikoen. Det kan være tilfældet, hvis medarbejderne fx samtidig har stor arbejdsmængde og tidspres, eller hvis de arbejder med mennesker, og arbejdet stiller høje følelsesmæssige krav til dem. De forværrende faktorer vil få skålen med uklare krav og modstridende krav til at tippe yderligere, og der vil derfor være behov for forebyggende tiltag, som også tager højde for de forværrende faktorer, for at genskabe balancen.

Få mere viden

Om vurdering af risikoen for medarbejdernes helbred

Uklare krav og modstridende krav - AT-vejledning 4.11.1

Henter PDF