Gå til hovedindholdet

Inspiration: Forebyggelse af vold

Der er mange måder at forebygge og håndtere vold på arbejdspladser på. Disse cases beskriver, hvordan forskellige arbejdspladser har arbejdet med at forebygge og håndtere vold.

Der er stor variation i, hvordan arbejdspladserne har arbejdet med at forebygge og håndtere vold afhængig af, hvilke opgaver arbejdspladsen varetager.

Agerbækhuse i Køge

På Agerbækhuse i Køge tages der udgangspunkt i den enkeltes behov. Derfor oplever de stort set ingen vold i dagligdagen.

Borgerens behov er udgangspunktet

Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital

Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

Venlig indretning dæmper gemytterne

Autisme Center Vestsjælland

Beboere der sparker eller bider, hører med til jobbet for medarbejderne på Autisme Center Vestsjælland. Men fordi de betragter vold og trusler som udadreagerende adfærd og er gode til at støtte hinanden, har medarbejderne alligevel et godt arbejdsliv og et lavt sygefravær

Et godt arbejdsliv trods vold og trusler

Bostedet Bytoften

I dag bliver voldsepisoder betragtet som et fælles problem på bostedet Bytoften i Herning, og det har skabt mere arbejdsglæde.

Nu taler vi med hinanden om volden

Botilbuddet Lyngdal

Detaljerne tæller i botilbuddet Lyngdal, når personalet håndterer de 15 beboere. En ny pædagogisk tilgang og skræddersyede handleplaner for hver enkelt af de psykisk udviklingshæmmede beboere har fået antallet af voldsregistreringer til at rasle ned, og sygefraværet er halveret.

Hver dag planlægges til mindste detalje

Botilbuddet Orion i Hillerød

På botilbuddet Orion i Hillerød hjælper samarbejdsaftaler mellem beboerne og medarbejderne med at forebygge, at voldsepisoder opstår.

Samarbejdsaftaler forebygger vold

Bramstrupkollegiet i Odense

På Bramstrupkollegiet i Odense inddrages beboerne i udarbejdelsen af en voldspolitik. Det har gjort kollegiet til et tryggere sted at være.

Brugerinddragelse forebygger vold

Børnehuset Lille Kolstrup i Aabenraa

I Børnehuset Lille Kolstrup bruger medarbejderne individuelle fortællinger til at forebygge vold og trusler. I fællesskab finder de brugbare løsninger.

Egne fortællinger forebygger vold

Dagtilbud Sydøst i Aalborg Kommune

Børn, der sparker, kradser eller spytter i afmagt er en del af jobbet som pædagog. Men i børnehaven Sofie har medarbejderne valgt at sige, at det ikke skal være et vilkår, som de bare stiltiende accepterer.

Vold skal ikke være et vilkår

DSB og lokale væresteder på Vesterbro

Et utraditionelt samarbejde mellem DSB og lokale væresteder på Vesterbro har gjort Hovedbanegården til en tryggere og bedre arbejdsplads.

Færre konflikter mellem DSB-folk og hjemløse

Ejendomskontoret i AKB Taastrupgaard

En ny fysisk indretning og en coach-uddannelse til de ansatte på ejendomskontoret i boligkomplekset AKB Taastrupgaard har fået antallet af vold- og trusselsepisoder med beboerne til at dykke.

Måske handler det slet ikke om vandhanen

Frederiksberg Svømmehal

I Frederiksberg Svømmehal hjælper seje lændeklæder og kursus i konflikthåndtering med at fjerne konflikter.

Lændeklæde skal stoppe konflikter

Hammel Neurocenter

Træning i at have fokus på hvorfor patienterne reagerer, som de gør, betyder at de ansatte på Hammel Neurocenter sjældent møder vold og trusler.

Urolige patienter får ro

Hjemmepleje i Furesø Kommune

Den vigtigste forebyggelse af trusler og vold foregår i mødet mellem medarbejderne og borgerne. Derfor trænes hjemmeplejen i Furesø Kommune i at tale konflikter ned.

Sig altid ja til en kop kaffe

Jobcenter Holstebro

En god beredskabsplan og en kultur, hvor man passer på hinanden, er afgørende for at forebygge vold og trusler på Jobcenter Holstebro.

Vi taler om utryghed - derfor er vi trygge

Jobcenter Roskilde

En imødekommende modtagelse af borgerne og tryghed for medarbejderne er med til at forebygge vold og trusler på Jobcenter Roskilde.

En god oplevelse for borgere og medarbejdere

Kaløvigskolen i Århus

Ved at registrere og analysere alle voldsomme episoder, kan lærere og pædagoger på Kaløvigskolen i Aarhus udvikle konkrete handleplaner for hver enkelt elev.

Videre efter vold

Kolding Sygehus

Der er opstået en ny kultur hos portørerne på Kolding Sygehus, hvor de nu taler sammen om traumatiserende hændelser og vold. En logbog og et team af ressourcepersoner er med til at forebygge og forkorte sygemeldinger.

Logbog og ressourceteam skaber ny samtalekultur blandt portører

Mændenes Hjem i København

Vold, trusler og konflikter er hverdagskost for medarbejderne i Mændenes Hjem i København. Men socialt design og gode relationer er med til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Lys og musik dæmper gemytterne

Netto på Amager i København

Det handler om at passe på hinanden og sig selv. Derfor har Netto indført konceptet NettoCare i butikker over hele landet.

Sikkerhed er guld værd hos os

Odense Universitetshospital

Kollegial støtte og klare grænser, for hvad man vil finde sig i, har nedbragt antallet af episoder med vold og trusler på Ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Nu sætter vi selv grænsen

Parkeringsvagter i København

Kurser i konflikthåndtering og nye opgaver har betydet markant færre voldelige episoder for parkeringsvagterne i København

P-vagter skaber tryghed på gaden

Plejeenheden i Gladsaxe Kommune

Med et korps af vejledere i voldsforebyggelse har Gladsaxe Kommune skabt et tryggere arbejdsmiljø for medarbejderne i kommunens plejeenheder.

Vold er aldrig i orden

Skattecenter Nærum

SKAT lærer medarbejdere at håndtere konflikter på et nyt kursus "Hjælp din kunde - undgå konflikter". Det sker blandt andet med hjælp fra skuespillere fra Dacapo Teatret.

Skuespil nedtrapper balladen

Skoletilbuddet Labyrinten i Varde Kommune

Antallet af voldsepisoder faldt markant, da skoletilbuddet Labyrinten efter en fusion satte alt ind for at ændre ”en rodet butik” til en skole med faste rammer og stram struktur.

Faste strukturer efter fusion skaber ro for både lærere og elever

Specialteam i Rødovre Kommune

Rødovre Kommunes specialteam har succes med at forebygge trusler og vold ude hos tunge og ”skæve” borgere.

Fælles faglighed åbner døre

Statsfængslet i Ringe

I Ringe statsfængsel kan konflikter let udvikle sig til vold. Det forebygger de ansatte ved at udvikle deres egne og de indsattes færdigheder.

Fra grøn til rød på et splitsekund

Sølystskolens SFO i Egå

På Sølystskolens SFO i Egå prøver man med klar ledelse og en række pædagogiske rutiner at sikre, at medarbejderne ikke kommer i situationer, hvor de føler afmagt i forhold til voldsomme børn. Derfor sker det kun sjældent, at en medarbejder går hjem på grund af vold eller trusler.

SFO forebygger vold med pædagogik og klar ledelse

Tandsbjerg Plejecenter i Sønderborg

Personalet på Tandsbjerg Plejecenter i Sønderborg er blevet bedre til at tackle episoder med vold og trusler fra demente beboere. Det er resultatet af et projekt, som Socialstyrelsen står bag.

Nu styrer personalet vold og trusler

Tovhøjskolen i Gellerup

Episoder med vold og trusler mod lærerne er mere end halveret på Tovshøjskolen i Gellerup ved Aarhus.

Klare grænser og retningslinjer forebygger vold

Vestre Fængsel i København

Gårdture med færre indsatte, særskilte bandesektioner og mindre machokultur giver færre konflikter i Vestre Fængsel.

Mindre macho giver færre tæsk og trusler

Henter PDF