G� til hovedindholdet

Skab en god samtalekultur

Gode samtaler om sygefravær kan være med til at skabe en fælles forståelse om sygefraværet og gøre, at I på arbejdspladsen tør snakke om, hvad der gør, at I har højt sygefravær.

God samtalekultur

For at skabe en god samtalekultur kan I tage sygefravær op på et personalemøde med udgangspunkt i disse spørgsmål:

  • Hvilke værdier har vi?
  • Hvad er god trivsel?
  • Hvad er vores holdninger til at være syg eller ikke være syg?

4 faldgruber, man skal undgå:

  • Stræb ikke efter, at arbejdspladsen skal have nul sygedage. Det er vigtigt med realistiske mål for, hvor lavt sygefraværet bør være.
  • Pas på med kun at fokusere på medarbejdere med særligt højt eller lavt sygefravær. Fokus skal være på hele arbejdspladsen.
  • Arbejdspladsen bør ikke kun beskæftige sig med sygefravær og arbejdsmiljø, når der er mange sygemeldte. Det er oftest, når det er godt, at det er nemmest at få en god dialog.
  • Lad være med at gøre sygefravær til noget negativt. Det kan være en belastning, hvis medarbejderne føler, at de ikke må være syge. Tag samtalen om sygefravær og tal fx om, hvad arbejdspladsen gør godt.

Henter PDF