G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøcertifikat efter DS/OHSAS 18001

Virksomheder, som ønsker at blive certificeret efter reglerne i DS/OHSAS 18001, skal opfylde kravene i DS/OHSAS 18001 samt yderligere tre krav: Virksomheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, den skal have en procedure, der sikrer, at medarbejderne inddrages i arbejdsmiljøarbejdet, og den skal behandle og oplyse certificeringsorganet om arbejdsulykker og påvirkninger fra erhvervssygdomme.

Virksomheder, som ønsker at blive certificeret efter reglerne i DS/OHSAS 18001 skal opfylde kravene i DS/OHSAS 18001, samt yderligere 3 krav:

  • Virksomheden/produktionsenheden må ikke have væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der vil kunne medføre påbud efter arbejdsmiljøreglerne. Det fremgår af et bilag til bekendtgørelsen om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v., hvad der betragtes som væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

  • Virksomheden/produktionsenheden skal have en procedure, der sikrer, at medarbejderne eller deres repræsentanter inddrages i
    •  fastlæggelse, implementering og evaluering af arbejdsmiljøpolitikken, 
    • kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøet, og 
    • udarbejdelse af handlingsplaner.

  • Virksomheden/produktionsenheden behandler og oplyser certificeringsorganet om anmeldepligtige arbejdsulykker og arbejdsmiljømæssige påvirkninger fra anmeldte erhvervssygdomme, som virksomheden har kendskab til, samt forebyggelsen heraf. Oplysningerne skal gives i anonymiseret form, så certificeringsorganet ikke kan identificere de personer, der har udsat for ulykkerne eller erhvervssygdommene.

Certifikatet skal udstedes af et certificeringsorgan, der er anerkendt til at certificere efter DS/OHSAS 18001 og efter betingelserne i § 2 i bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.

Certificeringsorganet skal anvende minimum 5 pct. mere tid på audit end beregnet i henhold til retningslinjerne for opnåelse af arbejdsmiljøcertifikat efter OHSAS 18001. Den øgede audittid skal anvendes til at kontrollere det faktiske (materielle) arbejdsmiljø på virksomheden.

Henter PDF