Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøuddannelsernes pædagogiske principper

Der gælder en række pædagogiske principper for arbejdsmiljøuddannelserne.

Udbyder skal sørge for, at arbejdsmiljøuddannelserne tilrettelægges og gennemføres, så de pædagogiske principper indeholder følgende:

 1. Undervisningen skal differentieres
  - i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger
  - med udgangspunkt i kursusdeltagernes arbejdspladser
  - i forhold til kursusdeltagernes viden og erfaringer
  - i forhold til den funktion, som de skal udøve i enten arbejdsmiljøorganisationen eller som koordinator.
 2. Kursusdeltagerne skal lære metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden via praktiske øvelser, der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads.
 3. Undervisningen skal organiseres og tilrettelægges, så
  - kursusdeltagerne inddrages aktivt
  - kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne
  - kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret
  - der veksles mellem teori og praktiske øvelser
  - den enkelte kursusdeltager sikres egnet introduktion til og tilbagemelding på den praktiske opgave.

Undervisningen bør være rettet mod løsning af de arbejdsmiljøopgaver, som deltagerne møder i deres hverdag.

Deltagerne skal under kurset arbejde med metoder i arbejdsmiljøarbejdet. Undervisningen skal være så differentieret som muligt og bl.a. tage hensyn til de mål og hensigter, som deltagerens virksomhed har med udviklingen af arbejdsmiljøet, samt den kultur der er i den enkelte deltagers virksomhed.

Deltagerne skal have mulighed for at udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne, og der skal lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse og dialog.

Ved den netbaserede arbejdsmiljøuddannelse skal der ud over de pædagogiske principper, der også gælder for arbejdsmiljøuddannelsen ved tilstedeværelsesundervisning, tages hensyn til, at undervisningen foregår ved hjælp af IT-mediet. Deltagerne skal have den fornødne tid og tekniske muligheder til rådighed for at kunne gennemføre uddannelsen.

Henter PDF