Gå til hovedindholdet

Uddannelse til undervisere til arbejdsmiljøuddannelsen

Der gælder en række kvalifikationskrav for underviserne på arbejdsmiljøuddannelserne. Det er Arbejdstilsynet, der udbyder uddannelsen til underviser.

Gå direkte til tilmelding

Kvalifikationskrav til underviserne

Udbyder skal sørge for, at en underviser i arbejdsmiljøuddannelsen har følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer:

 • Gennemgået underviserkursus af 9 dages varighed
 • Gennemført arbejdsmiljøuddannelsen eller en anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse.
 • Erfaring med praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde af en varighed på mindst 1 år inden for de seneste 5 år. For undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer skal der være tale om praktiske arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde indenfor bygge- og anlægsområdet.
 • Gennemført en voksenpædagogisk uddannelse, der svarer til minimum 120 timer.
 • Relevant undervisningserfaring

Erfaring med praktisk arbejdsmiljøarbejde kan for eksempel opnås ved, at underviseren har en eller flere af følgende kvalifikationer:

 • Været formand for arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsleder- eller arbejdsmiljørepræsentant i mindst et år.
 • Deltaget i gennemførelsen af større opgaver om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål i forbindelse med et studie og/eller forskning af en samlet varighed af mindst et år.
 • Været beskæftiget som rådgiver/konsulent i arbejdsmiljøspørgsmål i mindst et år.

Herudover skal underviseren have relevant undervisningserfaring. Relevant undervisningserfaring kan for eksempel være fra en anden voksenundervisning end arbejdsmiljøuddannelsen.

Udbyder skal sørge for, at undervisere gennemfører arbejdsmiljøfaglig og pædagogisk relevant efteruddannelse af 2 dages varighed hvert år.

Udbyder skal sørge for, at undervisere vedligeholder deres kvalifikationer ved at undervise på arbejdsmiljøuddannelsen i et omfang, der svarer til mindst fire kurser årligt, uanset kursustype.

Praktiske oplysninger om 9-dages underviserkursus

Arbejdstilsynet udbyder et 9 dages underviserkursus. Kurset vil blive udbudt, når der er behov for det, normalt en gang om året.

Kursus: Obligatorisk uddannelse af undervisere på arbejdsmiljøuddannelsen

Varighed: 9 dage

Kurser 2024

Efterår 2024: 16.-19. september og 28.-31. oktober, samt virtuel mødedag d. 24. oktober.

Sted: Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 Købehavn Ø.

Pris: Kursusprisen er ved at blive reguleret, og vil snarest fremgå af hjemmesiden
(kursusprisen har tidligere været 29.000 kr.) Kursusprisen omfatter frokost og kaffe mv. på kursusdagene,
men ikke overnatning, som deltagerne i givet fald selv må sørge for.

Materialer: Der udleveres kursusmaterialer på kurset første dag - og der vil være adgang til internettet.

Kursusbevis: For at få et kursusbevis, er det en forudsætning, at deltageren har gennemført hele kursusforløbet.

Underviser og kursusleder: Udviklingskonsulent Susan Kristiansen

Tlf.: 20 25 72 64

der også besvarer spørgsmål om kurset.

Kursusarrangør: Arbejdstilsynet

Tlf.: 70 12 12 88

Underviserkursets formål, indhold og pædagogiske principper

Formålet med underviserkurset er at sikre, at den kommende underviser i arbejdsmiljøuddannelsen for arbejdsmiljøgrupper eller koordinatorer inden for bygge og anlæg

 • har en helhedsforståelse af arbejdsmiljøområdet
 • har holdninger og formidlingsmæssige 'værktøjer' til at kunne gennemføre undervisningen i arbejdsmiljøuddannelsen
 • kan integrere arbejdsmiljøbegreber og arbejdsmiljømetoder samt faktuel viden om blandt andet lovgivning, arbejdsmiljøaktører mv. med pædagogiske processer
 • kan tilrettelægge og gennemføre deltagerorienteret undervisning. Det vil sige undervisning, der er baseret på den funktion, som arbejdsmiljøuddannelsens deltagere skal udøve
 • kan støtte det arbejde, som arbejdsmiljøuddannelsens deltagere forventes at udføre i egen virksomhed eller inden for det givne arbejdsområde.

Underviserkurset bygger på en stor deltageraktivitet og bliver gennemført som proces-undervisning. Det sker blandt andet for at afprøve undervisningsforløb og øvelser kombineret med informationer og teorier om

 • arbejdsmiljøuddannelsens formål, indhold, principper og metoder
 • formidling af uddannelsens faglige og metodiske indhold
 • underviserens opgaver i arbejdsmiljøuddannelsen
 • pædagogiske og formidlingsmæssige principper og metoder i relation til
  arbejdsmiljøuddannelsen
 • anvendelse af materialer, herunder lovgivning, bestemmelser og vejledninger
 • evaluering af undervisningsforløb.

Kurset bliver gennemført således, at 1. del fortrinsvis vil beskæftige sig med rammerne for arbejdsmiljøuddannelsen, herunder udarbejdelse af undervisningsplan, tilrettelæggelse af dele af uddannelsen samt afprøvning af tilrettelæggelsen.

Mellem første og anden del af kurset skal deltagerne på underviserkurset løse en kursusopgave, som danner grundlag for kursets anden del.

Tilmelding 

Tilmelding skal ske på tilmeldingsblanketterne

Tilmeldingsblanket - efterår 2024

Tilmeldingen sendes til at@at.dk. Att: Berit Lindenskov Andersen (skrives i emnelinjen ved indsendelse af blanketten

Alternativt kan tilmelding sendes til vores postadresse:

Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø.

Kontaktperson: Susan Kristiansen

Betaling: Deltagere, der er optaget på kurset, får en bekræftelse på e-mail Efter endt kursusforløb fremsender Arbejdstilsynet en faktura.

Afmelding: Afmelding skal ske skriftligt til Arbejdstilsynet. Afmelding kan ske uden beregning indtil 3 uger før kursusstart. Herefter betales et afmeldingsgebyr på 50 pct. af kursusprisen. Ved udeblivelse betales den fulde kursuspris.  

Aflysning: Arbejdstilsynet forbeholder sig ret til at udskyde eller aflyse kurset senest 1. måneder før kursusstart, hvis der ikke er tilstrækkelige tilmeldinger.

Henter PDF