G� til hovedindholdet

Ny arbejdsgiver? - Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet

Der er tre centrale krav til arbejdsmiljøet som alle virksomheder skal opfylde. Alle virksomheder skal lave en arbejdspladsvurdering, afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse og som arbejdsgiver skal du sikre at dine medarbejdere er oplært og instrueret i at udføre deres arbejde sundt og sikkert.

Som virksomhedsejer er det dit ansvar at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. For at opnå dette er der 3 helt centrale krav du må opfylde:

  1. Vurder arbejdspladsens arbejdsmiljø med en APV sammen med dine medarbejdere. I skal have en handleplan for de områder, hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan forbedres. Denne handleplan skal altid være synlig for alle medarbejdere.
  2. Du skal én gang om året have en fælles samtale med dine medarbejdere om hvordan de oplever det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø i hverdagen.
  3. Du skal oplære og instruere dine medarbejdere i hvordan de udfører deres arbejde, så de undgår fejl og ulykker. Det handler om at opbygge en rutine omkring dette når du ansætter ny medarbejdere eller en ny situation opstår, fx ny teknologi eller nyt værktøj.

Arbejdspladsvurdering - også kaldet APV

Alle virksomheder med mindst en ansat skal have en skriftlig vurdering af deres arbejdsmiljø – dette kaldes en APV. Som virksomhedsejer er det dit ansvar, at du i samarbejde med dine medarbejdere udfører en APV, men I bestemmer selv hvordan.

Det du kan gøre er, at samle dine medarbejdere til en fælles samtale om hvilke udfordringer I eventuelt har på arbejdspladsen i forhold til sikkerhed og trivsel. Her kan Arbejdstilsynets APV-tjekliste være en hjælp til at komme omkring relevante områder.

Til sidst skal i opliste de områder inden for jeres fysiske og psykiske arbejdsmiljø som kan forbedres og lave en prioriteret plan for, hvordan I vil løse udfordringerne.

Tilsammen udgør vurdering og en underskrevet handlingsplan virksomhedens APV. I skal udføre og fornye jeres APV hvert 3. år.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men vi fører tilsyn med, at I gennemfører APV-processen.

Arbejdstilsynets APV-tjeklister

Afhold en årlig arbejdsmiljødrøftelse

Én gang om året skal alle virksomheder med mindst en ansat holde en arbejdsmiljødrøftelse. I det daglige foregår jeres dialog om arbejdsmiljø garanteret ved en løbende og direkte kontakt, men én gang om året skal du som virksomhedsejer afholde en planlagt arbejdsmiljødrøftelse med dine ansatte.

Her skal I snakke om, hvordan det står til med sikkerheden og trivslen på jeres arbejdsplads, og hvilke udfordringer I står overfor.

Du skal sammen med dine ansatte

  • lave en plan for arbejdsmiljøarbejdet for det kommende år
  • beslutte, hvem der skal gøre hvad
  • fastsætte målene for det kommende års samarbejde og vurdere, om det foregående års mål er nået.

Derudover skal I drøfte,

  • om I har arbejdsopgaver, der kræver særlig viden om arbejdsmiljø, og om I har den nødvendige viden
  • om I står over for nogle udfordringer i det kommende år, hvor jeres viden om de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ikke slår til og
  • hvad I skal gøre for at få den viden, som I mangler.

I vælger selv, hvordan den årlige drøftelse skal foregå. Det kan være som et selvstændigt møde eller I kan tage drøftelsen i forbindelse med et andet møde eller en begivenhed, hvor du og dine ansatte allerede er samlet.

Det er vigtigt, at I kan dokumentere at den årlige arbejdsmiljødrøftelse er blevet afholdt. Du kan vælge at notere i APV’en, hvornår drøftelsen har fundet sted. Hvis I skriver referat af drøftelsen, så kan dette også bruges som dokumentation.

Guide til den første arbejdsmiljødrøftelse - pdf

Oplæring og instruktion

Du skal altid oplære og instruere dine medarbejdere i hvordan de bedst udfører deres arbejdsopgave.

Dine ansatte skal kunne udføre deres arbejde uden at komme til skade og uden at blive syge. Inden dine nye medarbejdere påbegynder deres arbejde skal du alt efter deres konkrete arbejdsopgave oplære dem i virksomhedens it-systemer, hvordan arbejdsredskaber og maskiner fungerer, korrekte arbejdsstillinger og bevægelser m.v. Er der særlige sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen er det også vigtigt du informerer om disse.

Vores erfaringer viser, at der på den første arbejdsdag anmeldes lige så mange arbejdsulykker som i hver af de følgende fire uger, og bare inden for det første år sker langt de fleste ulykker.

Derfor er det vigtigt at have fokus på den nyansattes sikkerhed og trivsel fra første arbejdsdag.

Instruktion, oplæring og tilsyn - BFA Industri - pdf

Det siger loven om oplæring og instruktion

§ 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

§ 17. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål om arbejdsmiljø og reglerne på området, så sidder vores Call Center klar til at vejlede dig og besvare dine spørgsmål.

Arbejdstilsynets Call Center 70 12 12 88, mandag - onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-18, fredag kl. 8-14

Henter PDF