Gå til hovedindholdet

Manuel håndtering af personer

Manuel håndtering af personer forekommer særligt inden for social- og sundhedsområdet, fx i hjemmeplejen, på hospitaler, i socialpædagogiske institutioner samt på børne- og ungeområdet. Der findes en række risici for muskel- og skeletbesvær, når det gælder manuel håndtering af personer. På denne side kan du læse om dem og om, hvordan du som arbejdsgiver eller medarbejder kan forebygge muskel- og skeletbesvær.

Ved forflytning af en person forstår man, at hjælperen glider, drejer, vender, trækker eller skubber en person i stedet for at løfte. Man kan bruge forskellige former for tekniske hjælpemidler i forbindelse med forflytning, desuden samarbejder man i videst muligt omfang med personen, der forflyttes, så vedkommende kan hjælpe til i processen. Egentlige løft forekommer typisk ved arbejde med mindre børn og ved ulykker, hvor personen hurtigt skal fjernes fra ulykkesstedet.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Du skal sørge for, at der er egnede tekniske hjælpemidler til dine medarbejderes rådighed. Desuden skal dine medarbejdere modtage tilstrækkelig instruktion og oplæring om forflytninger, løft og anden manuel håndtering af personer.

Om hjælpemidlerne gælder:

  • Du skal anskaffe et antal egnede tekniske hjælpemidler, så der er nok til at dække dine medarbejderes behov.
  • De tekniske hjælpemidler skal kunne tilpasses den konkrete opgave.
  • De tekniske hjælpemidler skal passe til personerne, der skal forflyttes. Det gælder fx de hjælpemidler, man skal bruge til overvægtige personer.
  • De tekniske hjælpemidler skal passe til de metoder, man bruger, til hjælperne og til arbejdsstedet.

Forebyggelse i 3 plan - hvordan du som arbejdsgiver også kan forebygge muskel- og skeletbesvær hos dine medarbejdere

Det kan du selv gøre som medarbejder

Du kan som medarbejder selv være med til at forebygge muskel- og skeletbesvær ved forflytninger, løft og anden manuel håndtering af personer. Det kan du gøre ved at bruge de tekniske hjælpemidler, du har til rådighed og ved så vidt muligt at variere dine arbejdsstillinger og -bevægelser. Det er vigtigt, at du bruger de rigtige tekniske hjælpemidler til dine forskellige arbejdsopgaver, så du bliver aflastet mest og bedst muligt.

Arbejdstilsynets AT-vejledninger

Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer - AT-vejledning D.3.3

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær - AT-vejledning D.3.4

Andre materialer

Forflyt med omtanke - podcast - BFA Velfærd og Offentlig administration

Tag snakken – bryd vanerne - BFA Velfærd og Offentlig administration

Køreplan til dialog om god fysisk trivsel på arbejdspladsen - Videncenter for Arbejdsmiljø - pdf

Inspiration fra forskellige arbejdspladser - hvordan forskellige arbejdspladser har arbejdet med forebyggelse 

De vigtigste regler

Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer - AT-vejledning D.3.3

Manuel håndtering - Bekendtgørelse 1164 - 1992Henter PDF