Natarbejde

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen må natarbejde ikke forringe medarbejdernes sikkerhed og sundhed.