Gå til hovedindholdet

Om natarbejde

Natarbejde er et grundvilkår i mange brancher. Ifølge arbejdsmiljølovgivningen må natarbejde ikke forringe medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Natarbejde påvirker bl.a. kroppens naturlige døgnrytmer og søvnen negativt og hænger sammen med øget risiko for ulykker, visse kræftformer og abort. Endvidere kan medarbejdere med natarbejde opleve at blive begrænset i det sociale liv uden for arbejdet.

Natarbejde og helbred

For at mindske risikoen for ulykker og kræft, anbefaler forskningen, at natarbejde tilrettelægges med:

  • Højest 3 nattevagter i træk
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Højest 9 timers varighed af vagter

Desuden kan det være hensigtsmæssigt, at vagterne roterer med uret, dvs. at medarbejderne møder senere på arbejde på den næste vagt.

Forskningen anbefaler, at gravide arbejder maksimalt én nattevagt om ugen for at mindske risikoen for ufrivillig abort og andre graviditetskomplikationer

Gravides og ammendes arbejdsmiljø - AT-vejledning A.1.8

Helbredsundersøgelse

Det er et lovkrav, at arbejdspladser tilbyder deres medarbejdere en gratis helbredsundersøgelse, før de påbegynder natarbejde, og herefter med regelmæssige mellemrum på maksimalt 3 år.

Helbredskontrol ved natarbejde

Daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn

Lovgivningen kræver, at arbejdstiden tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Hvileperioden kan nedsættes til 8 timer i særlige tilfælde. Inden for hver periode på 7 døgn skal den ansatte desuden have et fridøgn.

Daglig hvileperiode - AT-meddelelse 5.01.1

Gode råd

  • Giv medarbejderne indflydelse på planlægningen af arbejdstiden, så arbejdet passer bedst muligt sammen med deres øvrige liv.
  • Sørg i videst muligt omfang for, at der er mulighed for friweekender.
  • Fastlæg vagtplanen i god tid, så medarbejderne kender deres arbejdstid et stykke ud i fremtiden.
  • Begræns ændringer i vagtplanen mest muligt.
  • Informer om eventuelle ændringer i vagtplanen i god tid.
  • Giv mulighed for afveksling og korte hvilepauser.
  • Sørg for, at kravene i arbejdet tilpasses arbejdstidens placering.

Henter PDF