Gå til hovedindholdet

Hotline for udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynets hotline kan bl.a. vejlede dig om reglerne for anmeldelse i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Du kan også ringe til hotlinen, hvis du har mistanke om, at en udenlandsk virksomhed arbejder i Danmark uden at være anmeldt i RUT.

Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig med:

  • Generel vejledning om reglerne om anmeldelse i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i forbindelse med at hyre udenlandske virksomheder til at udføre arbejde i Danmark.
  • Generel vejledning om arbejdsmiljølovgivningen - fx henvise til materiale om arbejdsmiljø på andre sprog.
  • Modtage besked fra hvervgivere, borgere eller virksomheder, som har mistanke om, at en udenlandsk virksomhed udfører arbejde i Danmark uden at være anmeldt i RUT.

Du kan ringe til hotlinen på telefon 70 12 12 88 mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag 8-18 og fredag kl. 8-14.

Kontakt Arbejdstilsynet digitalt

Borgere, faglige organisationer, myndigheder mv. kan kontakte Arbejdstilsynet via en digital formular, hvis de har mistanke om, at en udenlandsk virksomhed ikke er korrekt anmeldt i RUT.

Kontakt Arbejdstilsynet om manglende anmeldelse i RUT - Virk

Anonymitet

Du kan henvende dig anonymt til Arbejdstilsynet. I så fald vil den udenlandske virksomhed ikke få at vide, hvem der har kontaktet Arbejdstilsynet. Hvis du oplyser fx navn, adresse og telefonnummer, vil den udenlandske virksomhed kunne få disse oplysninger, hvis den søger og får aktindsigt. 

Henter PDF