G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i kiosk - Strafudmåling

Resumé af Vestre Landsrets dom afsagt den 22. december 2000 af 9. afdeling i ankesag nr. S-2579-00

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

To ansatte på henholdsvis 16 og 17 år arbejdede alene i T’s kiosk  kl. 20.30 lørdag den 6. marts 1999.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 20.000 kr. Retten fandt ikke, at en lejlighed beliggende på 1. sal i forhold til forretningslokalet i stueetagen kunne betragtes som et lokale i umiddelbar nærhed af forretningen, hvorfor retten afviste, at T, som befandt sig i lejligheden,  på det pågældende tidspunkt havde været på arbejde sammen med de to unge under 18 år.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten tillagde det ikke betydning, at T befandt sig  i nærheden af butikslokalet og kunne tilkaldes ret hurtigt. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at fravige den sædvanlige bødestørrelse i denne type sag under hensyn til reglernes almen præventive funktion.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, stk. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. § 60, stk. 1, jf. bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF