G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i bagerbutik - Strafudmåling - S-3827-00

Østre Landsrets dom afsagt den 24. september 2001 af 13. afdeling i ankesag nr. S-3827-00

Resumé

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat på 17 år arbejdede alene i T’s bagerbutik en hverdag kl. 20.15.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 10.000 kr. Ved bødefastsættelsen tog byretten hensyn til, at det under sagen var ubestridt, at der den pågældende aften var sket vagtbytte, og at dette var imod tiltaltes instruks.
Landsretten ændrede byrettens dom, således at bøden blev forhøjet til 20.000 kr. Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at fravige det sædvanlige bødeniveau på 20.000 kr. for sådan overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, uanset at der den pågældende aften var sket vagtbytte i strid med tiltaltes faste instruks til personalet.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 60, stk. 1, jf. bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2. 

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF