G� til hovedindholdet

Domme

Unges alenearbejde i konditori – Strafudmåling - S-0340-01

Østre Landsrets dom afsagt den 25. juli 2001 af 12. afdeling i ankesag nr. S-0340-01

Resumé

Unge under 18 år

Alenearbejde

Tiltalesubjekt

T1 og T2 personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

To unge på henholdsvis 14 og 15 år arbejdede i et konditori en lørdag kl. 15.40. Arbejdet foregik ikke sammen med en person over 18 år.
T1 og T2 ejede konditoriet i sameje.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T1 og T2 hver en bøde på 10.000 kr. Byretten fandt ikke grundlag for at fravige udgangspunktet for bødefastsættelsen på 20.000 kr. i denne type sager.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 2, jf. § 83.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 60, stk. 1, jf. bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde med senere ændringer § 13, stk. 2.

Læs hele dommen

Alenearbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF