Gå til hovedindholdet

Domme

Rengøring og vedligeholdelse af automatisk maskinanlæg uden standsning – Påregnelighed - Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 18. oktober 2005 af 23. afdeling i ankesag nr. S-3724-04

Resumé

En ansat foretog reparation på et automatisk maskinanlæg uden at anlægget var standset. Den ansatte kravlede over det sikkerhedshegn, der var rundt om maskinen, og foretog justering af en føler.
 
Byretten frifandt T. Byretten lagde vægt på, at den ansattes handling var så usædvanlig at tiltale ikke havde haft rimelig mulighed for at forhindre eller afværge ulykken, at T havde gjort alt hvad der med rimelighed kunne forlanges for at forhindre eller afværge ulykken, samt at den ansatte havde handlet groft uagtsomt ved ikke at følge tiltaltes sikkerhedsforskrifter.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde vægt på, at tiltalte ikke kunne have foretaget sig yderligere for at forhindre den ansattes handling. Landsrettens mindretal anså ikke den ansattes handling for et så usædvanligt led i virksomhedens aktiviteter, at selskabet kunne fritages for ansvar.

Læs Hele Dommen

Rengøring og vedligeholdelse

Indhold

Indhold

Henter PDF