G� til hovedindholdet

Domme

Jordudgravning ca. 5 m dyb uden sikring mod jordskred (flere strafsubjekter) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde)

Vestre Landsrets dom afsagt den 18. maj 2006 af 8. afdeling i ankesag S-2582-05

Resumé

T5 som var leder af T4 A/S skulle forestå udgravning til kælder og sokkel. Hertil antages T1 ApS, T2 og T3. Udgravning blev ikke udført forsvarligt, da afstivningen ikke sikrede tilstrækkeligt mod jordskred, som efterfølgende skete.

Byretten fandt samtlige tiltalte skyldige. T1 ApS idømtes en bøde på 40.000 kr. T2 og T3 idømtes hver en bøde på 45.000 kr. T4 A/S idømtes en bøde på 95.000 kr. T5 idømtes en bøde på 19.000 kr. Retten mente der var tale om strafskærpende omstændigheder i alle tilfældene, undtagen T1 ApS, da der var fremkaldt fare for liv eller helbred.

Landsretten understregede at der er en skærpet bødepraksis i "udgravningssager". Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Læs hele dommen

Jordudgravning

Indhold

Indhold

Henter PDF