G� til hovedindholdet

Domme

Jordudgravning ca. 3 m dyb uden sikring mod jordskred – Strafudmåling (forhøjet grundbøde)

Vestre Landsrets dom afsagt den 24. februar 2006 af 8. afdeling i ankesag nr. S-3185-05

Resumé

En ansat arbejdede i en 3 meter dyb udgravning uden sikkerhedsforanstaltning.
 
Byret idømte T en bøde på 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom, dog med den ændring at bøden føjes til 40.000 kr. Landsretten fandt, at 40.000 kr. er udgangspunktet i udgravningssager. Flertallet fandt ikke, at der forelå bevis for en skærpende omstændighed.  

Læs hele dommen

Jordudgravning

Indhold

Indhold

Henter PDF