Gå til hovedindholdet

Domme

Værftsarbejde på skib (manglende samarbejde mellem flere arbejdsgivere)

Vestre Landsrets dom afsagt den 10. november 2006 i ankesag nr. S-1042-06

Resumé

En ansat i et rengøringsfirma udfører arbejde på et skibsværft. Skibsværftet igangsætter to arbejdsprocesser samtidig i jetrummet. Manglende koordinering mellem rengøringsfirma og skibsværft medfører, at den ansatte befinder sig på det sted, hvor en hydraulikcylinder afprøves af skibsværftet. Dette bevirker at den ansatte får denne ned over sig og skader vedkommende.
 
Tiltalte blev af Byretten idømt en bøde på 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede.

Læs hele dommen

Værftsarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF