G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved opstilling af teknisk hjælpemiddel (en byggehejs) – Arbejdsgiverbegreb (arbejdskraft til rådighed)

Vestre Landsrets dom afsagt den 4. juni 2007 af 6. afdeling i ankesag nr. S-0108-07

Resumé

Tre ansatte udfører arbejde i og ved en byggehejs i 10 meters højde. Byggehejsen var ikke forsvarligt sikret, og de tre styrter ned og kom til skade.
 
Byretten idømte T ApS en bøde på 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede Byrettens dom. Landsretten lagde til grund, at arbejdet med opstilling og forlængelse af byggehejsen skete i tiltaltes tjeneste, og at tiltalte derfor var ansvarlig for den sikkerhedsmæssigt forsvarlige brug af byggehejsen i forbindelse hermed. Landsretten lagde videre til grund, at tiltalte ikke havde draget omsorg for, at arbejdet med byggehejsen den 29. juni 2005 blev udført på fuldt forsvarlig måde.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved opstilling af teknisk hjælpemiddel (en byggehejs) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF