Gå til hovedindholdet

Domme

Rengøring mv. af en rundsav uden effektiv standsning - Arbejdsgiveransvar (instruktion, ikke abnorm handling)

Vestre Landsrets dom afsagt den 25. januar 2007 af 7. afdeling i ankesag nr. S-3180-06

Resumé

En ansat arbejdede med en stationær elektrisk sav. Udsugningen til saven blev tilstoppet. Den ansatte rensede udsugningen mens saven var i drift, hvorved han kom til skade. Byretten idømte T A/S en bøde på 25.000 kr. Byretten lagde vægt på, at den ansatte ikke havde modtaget den fornødne instruktion til håndtering af maskinen, samt at den instruktion som han havde modtaget var foregået på dansk. Da den ansatte ikke talte særligt godt dansk, var instruktion ikke tilstrækkelig. Selvom Byretten fandt, at den ansatte havde handlet uagtsomt, var det under de givne omstændigheder ikke så abnorm en handling, at tiltalte kunne fritages for sit arbejdsgiveransvar. Landsretten stadfæstede Byrettens dom.

Læs hele dommen

Rengøring mv. af en rundsav uden effektiv standsning - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF