Gå til hovedindholdet

Domme

Manglende efterkommelse af påbud om ergonomisk belastning, om adgangsveje og om arbejdspladsvurdering - Strafudmåling

Østre Landsrets dom afsagt den 27. november 2008 af 21. afdeling i ankesag nr. S-2648-08

Resumé

Virksomheden T A/S havde lagervare med en vægt på op til 20 kg. pr. Kolli stablet fra gulvniveau til over skulderhøjde uden at der var de relevante tekniske hjælpemidler til rådighed. Derfor var det ikke var muligt at udføre håndteringen sikkert i forsvarlige arbejdsstillinger og bevægelser. Ligeledes havde T A/S uforsvarlige færdselsveje på sit lager, da der ikke var rent og ryddeligt, hvilket medførte fare for faldulykker. Endelig havde T A/S ikke udarbejdet en APV. 
 
Ved alle disse forhold var det en skærpende omstændighed at Arbejdstilsynet tidligere havde afgivet påbud herom.
 
T A/S blev i Byretten idømt en bøde på 60.000 kr.
 
Landsretten nedsatte bøden til 40.000 kr. under hensyn til, at de to første forhold fandt sted på samme tidspunkt og lokalitet, og under hensyn til overtrædelsernes karakter. 

Læs hele dommen

Manglende efterkommelse af påbud om ergonomisk belastning, om adgangsveje og om arbejdspladsvurdering - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF