Gå til hovedindholdet

Domme

Mobilkran overbelastet ved løft af betonbjælke – Bøde til virksomhed og ansat – Ikke tilstrækkelig grundlag til at frakende retten til at føre kran

Østre Landsrets dom afsagt den 27. marts 2008 i 6. afdeling i ankesag nr. S-2341-07

Resumé

En ansat kranfører løftede ved hjælp af en mobilkran en betonbjælke. Der var tale om et sikkerhedsmæssigt uforsvarligt løft, idet betonbjælkens vægt sammenlagt med anhuggerblokkens vægt var for lav i forhold til udlægget. Dette betød, at kranen blev overbelastet og dermed tippede forover, hvorved der opstod fare for skade på liv eller helbred.

Byretten idømte arbejdsgiveren en bøde på 25.000 kr og den ansatte kranfører en bøde på 1000. kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at der var blevet fremkaldt fare for skade på liv eller helbred.

Byretten frakendte desuden kranføreren hans kranførercertifikat i 5 år, idet retten fandt, at der var nærliggende fare for misbrug af certifikatet, eftersom kranføreren tidligere havde fået det inddraget på grund af grov forsømmelighed.

Landsretten stadfæstede dommen, med den ændring at kranføreren blev frikendt for påstanden om frakendelse af kranførercertifikatet.

Læs hele dommen

Mobilkran overbelastet ved løft af betonbjælke - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF