Gå til hovedindholdet

Domme

Nedbrydning af betonelementer - Arbejdsgiveransvar (instruktion, planlægning)

Vestre Landsrets dom afsagt den 13. august 2008 af 10. afdeling i ankesag nr. S-1303-08

Resumé

En ansat skar betonelementer fri, uden at elementerne var sikret ved fastgørelse med wire. Et betonelement væltede ned over den ansatte, hvorved denne kom til skade og mistede 4 fingre og beskadigede sin hofte.
 
T havde ikke tilrettelagt arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 
Byretten idømte T en bøde på 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Læs hele dommen

Nedbrydning af betonelementer - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF