G� til hovedindholdet

Domme

Nedbrydning af betonelementer - Arbejdsgiveransvar (instruktion, planlægning)

Vestre Landsrets dom afsagt den 13. august 2008 af 10. afdeling i ankesag nr. S-1303-08

Generer PDF

Resumé

En ansat skar betonelementer fri, uden at elementerne var sikret ved fastgørelse med wire. Et betonelement væltede ned over den ansatte, hvorved denne kom til skade og mistede 4 fingre og beskadigede sin hofte.
 
T havde ikke tilrettelagt arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 
Byretten idømte T en bøde på 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Læs hele dommen

Nedbrydning af betonelementer - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF