G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra arbejde fra lastvognslad – Arbejdsgiveransvar (planlægning) - Værnemiddel

Vestre Landsrets dom afsagt den 7. december 2012 i ankesag S-1006-12

Resumé

Indehaveren af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for at have udført arbejde med nedhejsning af stål fra ladet af en lastvogn, mens han befandt sig på tæt på kanten i en højde af 3,3 meter, uden at der var truffet foranstaltninger mod faren for nedstyrtning.

Tiltalte blev af såvel byret som landsret fundet delvist skyldig i tiltalen. Byretten fastsatte bøden til 20.000 kr., mens landsretten skærpede straffen til en bøde på 25.000, under henvisning til arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 1.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra arbejde fra lastvognslad - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF