G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på stillads – Bevis

Vestre Landsrets dom afsagt den 10. februar 2012 i ankesag V.L. S-2204-11

Resumé

Tiltalte, der drev et enkeltmandsfirma, blev idømt en bøde på 25.000 kr. for at have udførte arbejde fra et bukkestillads opstillet på en etageadskillelse i en højde på ca. 2 meter over etageadskillelsen, uden at der var truffet effektive foranstaltninger i form af rækværk til sikring mod at falde ned fra stilladset og videre ned gennem etageadskillelsen.

Tiltalte gjorde under sagen gældende, at han ikke var den person Arbejdstilsynet havde set stå på bukkestilladset, og som fremgik af fotos på sagen. Tiltaltes forklaring blev understøttet af en vidneforklaring fra bygherren.

Byretten fandt det ubetænkeligt, at anse det for bevist, at det var tiltalte, der arbejdede på stilladset. Byretten lagde særligt vægt på to vidneforklaringer fra Arbejdstilsynets tilsynsførende, samt på de fremlagte fotos.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt efter bevisførelsen, herunder navnlig forklaringerne fra de tilsynsførende og et andet vidne, samt et foto fra sagen og tiltaltes tilbagemelding på Arbejdstilsynets påbud, at det kunne lægges det til grund som bevist, at det var tiltalte, som arbejdede fra bukkestilladset på byggepladsen.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på stillads  - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF