Gå til hovedindholdet

Domme

Anvendelse af gaffeltruck til personløft – Arbejdsgiveransvar (instruktion, planlægning) – Strafudmåling (alvorlig personskade)

Østre Landsrets dom afsagt den 19. juni 2012 af 8. afdeling, nr. S-3589-11

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, ved at to ansatte havde anvendt en gaffeltruck til personløft, selvom trucken ikke var indrettet til det. Den ene ansatte pådrog sig alvorlig personskade, da han fik 4 fingre klemt mellem gaffelslæden og trucktårnet.

Byretten frifandt selskabet, idet retten fandt, at arbejdsgiveren var ansvarlig for at arbejdet ikke var blevet udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men at arbejdsgiveren konkret måtte antages at have opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, da der var tale om en enkel opgave som ikke krævede tæt instruktion og tilsyn, at de ansatte begge havde truckcertifikat og at de ikke var i tvivl om, hvordan trucken måtte benyttes.

Landsretten fandt selskabet skyldigt i tiltalen og idømte det en bøde på 40.000 kr. Landsretten lagde vægt på, at arbejdsgiveren ikke havde givet de to ansatte nærmere instruktion i, hvordan arbejdet skulle udføres, ligesom arbejdsgiveren ikke havde fortalt de to ansatte, at der var lejet en sakselift som skulle anvendes til at løse opgaven. Landsretten lagde videre vægt på, at sakseliften ikke havde været til stede, hvor reolerne skulle nedtages. Med hensyn til strafudmålingen lagde landsretten vægt på grovheden af overtrædelsen og de alvorlige følger, som ulykken havde medført for den ene ansatte.

Læs hele dommen

Anvendelse af gaffeltruck til personløft - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF