Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra stillads - Arbejdsgiveransvar (instruktion, planlægning)

Østre Landsrets dom afsagt den 23. maj 2013 i ankesag S-3468-12

Resumé

Et selskab var tiltalt for, at en ansat havde arbejdet med nedtagning af et stillads, hvorunder han arbejdede på en overdækning i 6-8 meters højde, uden at der var truffet tilstrækkelige foranstaltninger mod nedstyrtning. Selskabet nægtede sig skyldig under henvisning til, at den ansatte havde det nødvendige sikkerhedsudstyr til sin rådighed og havde fået den fornødne instruktion i at udføre arbejdet forsvarligt.

Byretten fandt selskabet skyldigt og henviste til, at der ikke var givet konkret instruktion i forbindelse med opgaven med nedtagelse af stilladset, og til, at selskabet ikke havde ført tilsyn med, at sikkerhedsudstyret kunne anvendes efter forskrifterne. Byretten fastsatte bøden til 25.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretten dom og idømte tiltalte T en bøde på 25.000 kr. På baggrund af nye oplysninger om, at den ansatte havde medbragt sit eget sikkerhedsudstyr og ikke havde fået udstyr udleveret af arbejdsgiveren, fandt landsretten tillige, at det pågældende arbejde ikke var tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder især fordi den ansatte ikke havde fået udleveret godkendt sikkerhedsudstyr, der kunne anvendes ved arbejdet på overdækningen.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra stillads  - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF