Gå til hovedindholdet

Domme

Gennemstyrtning på tag – Arbejdsgiveransvar (tilsyn) – Strafudmåling (alvorlig personskade)

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2014 af 11. afdeling i V.L. S-1791-13

Resumé

I forbindelse med nedbrydning af et stormskadet tag, bestående af ikke trædesikre bølgeeternitplader, trådte en ansat, der udførte arbejdet fra en teleskoplift uden brug af sikkerhedsline, ud af mandskabskurven og igennem taget, hvorved han styrtede ca. 5,5 meter ned.

Byretten fandt selskabet skyldigt under henvisning til, at der var divergerende opfattelser af, hvad den konkrete arbejdsopgave bestod i, og at der derfor ikke i tilstrækkeligt omfang var givet konkret instruktion i eller ført tilsyn med, hvordan arbejdsopgaven skulle udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Selskabet blev dømt til at betale en bøde på 40.000 kr.

Landsretten stadfæster byrettens dom og henviste til, at der ikke var tale om en rutineopgave, samt til, at det efter forklaringerne ikke måtte anses for at være ukendt for ledelsen, at medarbejderne undlod at bruge sikkerhedsliner. Dette havde ikke ført til, at tiltalte førte tilsyn med, om linerne blev taget med på arbejdspladsen. Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, kunne derfor ikke føre til fritagelse for strafansvaret.

Læs hele dommen

Gennemstyrtning på tag - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF