G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på altan fra stige – Arbejdsgiveransvar (planlægning)

Østre Landsrets dom afsagt den 30. oktober 2014 af 20. afdeling i ankesag nr. S-2382-14

Resumé

Virksomheden havde arbejdet på byggepladen i ca. et halvt år, og der blev i perioder arbejdet i højden. Til brug for arbejdet i højden, havde virksomheden på byggepladsen 4 tasker med faldsikringsudstyr. Den 21. august 2013 udførte en ansat fra virksomheden arbejde på en altan i 4. sals højde, stående på en totrinsstige, således at hans knæ var over altanens rækværk, iført en sele, som via en hængelås var fastgjort til et ca. 2 meter langt tov, som var bundet fast til rækværket.

Den ansatte forklarede bl.a., at han samme morgen havde taget en tilfældig taske med faldsikringsudstyr. Da han så, at karabinhagen manglede, prøvede han at finde et andet sæt faldsikringsudstyr, men der var ikke flere.

Byretten dømte virksomheden og lagde i begrundelsen vægt på, at tiltalte ikke havde sikret, at der på pladsen var tilstrækkeligt med egnet sikkerhedsudstyr til de iværksatte opgaver. Retten fandt på denne baggrund ikke, at tiltalte havde planlagt og tilrettelagt arbejdet, så det kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på altan fra stige - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF