Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel - Stige ikke sikret mod udskridning – Udstationeringsloven - Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Strafudmåling (alvorlig personskade, kumulation)

Vestre Landsrets dom afsagt den 22. september 2014 af 12. afdeling i ankesag V.L. S-2220- 13

Resumé

En indehaver af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for som arbejdsgiver at have været ansvarlig for, at en ansat havde anvendt en 8,9 meter lang stige, uden at denne var effektivt sikret mod udskridning, og uden at der i øvrigt var truffet effektivt foranstaltninger mod faren for nedstyrtning, hvilket medførte, at stigen skred ud, og den ansatte styrtede ned og pådrog sig alvorlig personskade.

Indehaveren var også tiltalt for overtrædelse af udstationeringsloven ved ikke at have foretaget anmeldelse af den pågældende tjenesteydelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere.

Byretten dømte tiltalte under henvisning til, at stigen ikke effektivt var sikret mod udskridning og at der ikke var truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger mod fare for nedstyrtning. Retten fandt ikke, at tiltalte havde planlagt og tilrettelagt arbejdet, så det kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og udtalte videre, at det ikke kan anses for uforudsigeligt eller upåregneligt, at den ansatte anvendte stigen til arbejdet. Tiltalte blev i overensstemmelse med sin erkendelse tillige fundet skyldig i overtrædelse af udstationeringsloven.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Bøden blev fastsat til 50.000 kr. under henvisning til, at den takstmæssige bøde for overtrædelsen af arbejdsmiljøloven var 40.000 kr., og at bøden for overtrædelse af udstationeringsloven skulle fastsættes til 10.000 kr.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel - Stige ikke sikret mod udskridning - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF