G� til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Om vinkelsliber med diamantklinge var egnet – Bevis – Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 29. september 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling nr. S-426-15

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af § 45, stk. 1 i arbejdsmiljøloven og §§ 4 og 5, stk. 1 og 2 i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, ved at en ansat i marts 2014 havde anvendt en vinkelsliber med en uegnet klinge til skæring af glasfiber, hvilket medførte, at klingen satte sig fast i materialet, hvorved den ansatte mistede kontrollen over vinkelsliberen og tabte denne ned over anklen, hvorved han fik en flænge i benet. Tiltalte påstod frifindelse under henvisning til, at der var anvendt et egnet teknisk hjælpemiddel.

Byretten fandt selskabet skyldigt under henvisning bl.a. til den tilsynsførendes forklaring om, at de dybe og brede køleribber på en diamantklinge let griber fat i materialet og giver større sandsynlighed for, at vinkelsliberen vil ”hugge”, og at man burde have valgt en anden klinge til at skære i glasfiber.For landsretten forklarede tilskadekomne, at ulykken rettelig skyldtes, at han fik noget vand i hovedet, og at han derfor trådte et skridt baglæns, og at det var grunden til, at vinkelsliberen gik skævt på og tog fat i kanten på glasfiberrøret. På baggrund af tilskadekomnes forklaring om årsagen til ulykken fandt landsretten det ikke godtgjort, at anvendelse af en anden klinge ville have forhindret ulykken, og som følge heraf blev selskabet frifundet.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel – Om vinkelsliber med diamantklinge var egnet - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF