Gå til hovedindholdet

Domme

Instruktion om arbejde ved revisionsgrav hvor erfaren ansat blev klemt og afgik ved døden – Påregnelighed – Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) – Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 12. maj 2015 af 12. afdeling i ankesag V.L. S-2678-14

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 i arbejdsmiljøloven, ved i januar 2014 at have været ansvarlig for, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført fuldt forsvarligt, idet en ansat stod for enden af en revisionsgrav nær en betonmur, samtidig med, at en anden ansat kørte en bus ind over revisionsgraven, hvilket medførte, at den første ansatte blev klemt mellem bussen og muren, da bussen fik bremsesvigt. Den ansatte afgik ved døden som følge af ulykken.

Byretten lagde til grund, at afdøde, der tillige var driftsleder i virksomheden, var en rutineret medarbejder. Det blev videre lagt til grund, at det var en almindeligt forekommende arbejdsopgave, at der skulle køres busser ind i garageanlægget og ind over revisionsgraven. Det var ikke rutine, at der skulle stå en kollega og dirigere bussen på plads, og det var heller ikke nødvendigt, hverken generelt eller konkret for at kunne udføre opgaven. Retten lagde videre til grund, at afdøde pludseligt trådte ind foran bussen, da den var i kort afstand til ham og endevæggen. Retten lagde derfor til grund, at der var tale om en upåregnelig og uforudsigelig handling, at afdøde gik ind foran bussen på den anførte måde. Retten frifandt derfor selskabet.

Landsretten fandt, at der var sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven, som kunne tilregnes den ansatte som forsætlig eller uagtsom. Retten fandt også, at overtrædelsen var omfattet af arbejdsmiljølovens § 86, selv om overtrædelsen var begået af den, arbejdsmiljøreglerne skal beskytte. Efter bevisførelsen blev det lagt til grund, at der normalt ikke stod en medarbejder og dirigerede chaufføren, når en bus blev kørt ind over revisionsgraven. I det konkrete tilfælde trådte nu afdøde pludseligt og uventet ind foran bussen, mens den var i bevægelse. Både chaufføren og nu afdøde var meget erfarne medarbejdere, og der var tale om en rutinemæssig og ukompliceret arbejdsopgave. Under disse omstændigheder lagde landsretten derfor til grund, at arbejdsgiveren havde opfyldt sine pligter med hensyn til instruktion og tilsyn. Landsretten frifandt derfor også virksomheden.

Læs hele dommen

Instruktion om arbejde ved revisionsgrav hvor erfaren ansat blev klemt og afgik ved døden - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF