G� til hovedindholdet

Domme

Gennemstyrtning ved nedbrydning af kedler - Arbejdsgiveransvar (instruktion, planlægning)

Østre Landsrets dom af 20. december 2016 i ankesag nr. S-1243-16

Resumé

T ApS var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bygge- og anlægsbekendtgørelsens § 37, stk. 1 og stk. 4, for at have været ansvarlig for, at arbejdet med nedbrydning af kedler ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. En ansat befandt sig under nedbrydningsarbejdet i "kedelhuset" på 1. sal, tæt ved et ca. 2 x 2,5 meter stort hul, uden at der var etableret rækværk eller anvist fastgørelsespunkter til brug for faldsikringsudstyr. Den ansatte styrtede ned på en bunke murstenbrokker på betongulvet i underetagen ca. 3,6 meter nede, hvorved han pådrog sig alvorlig personskade.

Byretten og landsretten fandt T ApS skyldig bl.a. under henvisning til at der var udført arbejde tæt på hullet, at der ikke rundt om hullet var etableret rækværk og at den ansatte ikke var fastgjort med det fornødne faldsikringsudstyr. På denne baggrund fandt byretten og landsretten, at arbejdet ikke af tiltalte var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

T ApS blev dømt til at betale en bøde på 40.000 kr.

Læs hele dommen

Gennemstyrtning ved nedbrydning af kedler - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF