Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved montage af vinduesglas - Arbejdsgiveransvar (instruktion) - Strafudmåling (differentiering)

Vestre Landsrets dom af 19. maj 2016 i ankesag nr. V.L. S-2301-15

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 37, stk. 1 i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, ved den 13. august 2014, at have været ansvarlig for, at arbejdet med montering af vinduesglas ikke blev udført på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, idet virksomhedens ansatte, arbejdede i et vindueshul, helt ude ved kanten, i en højde af ca. 4 meter over det omgivende underlag, uden at der var truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Byretten fandt selskabet skyldig og idømte det en bøde på 40.000 kr.

Landsretten fandt også selskabet skyldigt og anførte vedrørende § 83, stk. 3, at arbejdet med at fjerne malertape fra vinduesrammen var en del af arbejdet med at isætte glas, som medarbejderne skulle instrueres i udførelsen af. De ansatte var ikke instrueret i, hvordan de skulle forholde sig, hvis der skulle arbejdes i vindueshullet, herunder at det ikke måtte ske efter fjernelse af rækværket uden andre sikkerhedsforanstaltninger. For så vidt angår strafudmålingen skærpede landsretten bøden til 45.000 kr. under henvisning til en udskrift fra cvr-registret, hvorefter der i 3. kvartal 2014 var 100-199 ansatte i virksomheden. Landsretten bemærkede, at det ikke alene ved direktørens vidneforklaring var bevist, at antallet af ansatte var under 100 på gerningstidspunktet.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved montage af vinduesglas - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF